Budżet zyska 1,5 mld zł na niższych od zakładanych rentownościach obligacji - Kowalczyk, MF

19-04-2013 07:46
19.04. Warszawa (PAP) - Niższe rentowności wpłyną w tym roku pozytywnie na wynik budżetu w wysokości co najmniej 1,5 mld zł w stosunku do planu - uważa Wojciech Kowalczyk, wiceminister finansów.

"Szacujemy, że w tym roku niższe rentowności wpłyną pozytywnie na wyniki budżetu państwa w wysokości co najmniej 1,5 mld zł w stosunku do planu" - powiedział Kowalczyk "Rzeczpospolitej".

"Zakładając, że poziom rentowności będzie zbliżony do obecnego, to największy spadek kosztów obsługi zadłużenia przypadnie na lata 2014-2015" - dodał Kowalczyk.

Kowalczyk powiedział także, że resort finansów stara się wykorzystać sprzyjającą sytuację na rynku długu wydłużając zapadalność papierów.

"Przede wszystkim wydłużamy zapadalność długu. W 2012 roku o połowę, czyli o prawie 60 mld zł obniżyliśmy zadłużenie w bonach skarbowych i obligacjach 2-letnich, czyli najkrótszych papierach skarbowych. Oznacza to mniejsze wykupy długu w 2013 i 2014 r., a tym samym mniejsze potrzeby pożyczkowe i poprawę struktury długu. Sprzedajemy w zamian za to coraz więcej długoterminowych obligacji z coraz niższymi kuponami" - powiedział wiceminister.(PAP)

kba/ ana/