Bogaty w dane tydzień; nie można liczyć na silne umocnienie złotego

20-05-2013 09:51
20.05. Warszawa (PAP) - Rozpoczęty tydzień będzie bogaty w dane makro, które będą rzutowały na oceny rynkowe dotyczące przyszłej ścieżki stóp procentowych. Złoty, oprócz wewnętrznych czynników, poddany będzie wpływom zagranicy. Umacniający się na świecie dolar zmniejsza prawdopodobieństwo wzrostu wartości złotego w tym tygodniu - oceniają analitycy.

"Ten tydzień obfitował będzie w publikacje danych z Polski. Dziś poznamy wskaźniki dotyczące płac oraz zatrudnienia, a w kolejnych dniach produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej. Analitycy Citi spodziewają się poprawy danych w stosunku do poprzedniego odczytu ze względu na korzystne efekty kalendarzowe. Z pewnością informacje te będą miały wpływ na wypowiedzi członków RPP dotyczące decyzji w sprawie stóp procentowych w naszym kraju" - napisali w poniedziałkowym komentarzu analitycy Citi Handlowego.

Ich zdaniem największy jednak wpływ na polską walutę mają zewnętrzne czynniki - w głównej mierze umocnienie USD na rynkach globalnych.

"Można się więc spodziewać osłabienia walut emerging markets, co zmniejsza prawdopodobieństwo silnego umocnienia PLN w tym tygodniu" - dodali.

GUS w poniedziałek poda dane na temat przeciętnego wynagrodzenia i zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu, we wtorek dynamikę kwietniowej produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej oraz wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej. W czwrtek NBP opublikuje opis dyskusji RPP na posiedzeniu decyzyjnym w maju.

Zdaniem analityków Raffeisen Polbank, gdyby publikacje okazały się lepsze od oczekiwań, ryzyko ponownego zbliżenia się kursu eurozłotego do 4,20 zostałoby dodatkowo ograniczone.

"Nawet w takim scenariuszu może być jednak ciężko o odreagowanie całego wzrostowego ruchu eurozłotego z ostatniego tygodnia (zapoczątkowanego przy 4,12), zwłaszcza przy braku wsparcia ze strony popytu na polskim rynku długu. Ostatnie osłabienie polskiej waluty to m.in. też efekt wzrostów rentowności obligacji skarbowych, jakie miały miejsce po wyższych od oczekiwań danych o inflacji publikowanych w minionym tygodniu. Wyhamowanie trendu spadkowego rentowności może być dodatkowym czynnikiem ograniczającym przestrzeń do ponownego umocnienia złotego" - napisali w komentarzu analitycy Raiffeisen Polbanku.

<TAB> poniedz. piątek piątek 9.40 15.50 9.40

EUR/PLN 4,1723 4,1733 4,1853USD/PLN 3,2437 3,2581 3,2526EUR/USD 1,2863 1,2810 1,2868

OK0715 2,52 2,49 2,52PS0418 2,77 2,73 2,70DS1023 3,22 3,21 3,23</TAB>(PAP)

kba/ ana/