BofA/ML podtrzymuje rekomendację "niedoważaj" dla polskich SPW (opinia)

21-03-2013 11:30
21.03. Warszawa (PAP) - Bank of America/Merrill Lynch podtrzymuje rekomendację "niedoważaj" dla polskich SPW w portfelu obligacji państw z koszyka EEMEA (Europy Środkowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki).

Ekonomiści BofA/ML w średnim terminie spodziewają się wzrostu rentowności w USA i strefie euro, w związku z czym rekomendują przeważanie papierów rosyjskich i węgierskich.

"Rosja i Węgry wyróżniają się niskim współczynnikiem beta i stosunkowo wysokimi rentownościami. Na obu rynkach widzimy przestrzeń do dalszego obniżania się rentowności w związku z cięciami stóp proc. Na 2013 r. prognozujemy cięcia o 75 pb w Rosji i o 125 pb na Węgrzech" - napisano w czwartkowym raporcie.

"Nadal niedoważamy Polskę, gdyż rentowności są niskie, a prawdopodobieństwo spadku głównej stopy NBP poniżej wycenianych przez rynek 2,75 proc. niewielkie" - dodano.

"Co do RPA i Turcji jesteśmy neutralni, ale w obu przypadkach wolelibyśmy obligacje indeksowane do CPI" - napisano.

BofA/ML spodziewa się obniżenia obu pasm korytarza tureckich stóp procentowych o 50 pb, przy jednoczesnych podwyżkach stopy rezerwy obowiązkowej.(PAP)

fdu/ ana/