Bezrobocie na obecnym poziomie jeszcze 2 lata; w '13 wzrost PKB - E&Y, Oxford Economics

21-03-2013 11:27
21.03. Warszawa (PAP) - Bezrobocie w Polsce pozostanie na obecnym poziomie jeszcze przez 2 lata, a dynamika PKB w 2013 roku będzie dodatnia - wynika z raportu "Prognoza dla strefy euro" przygotowanego przez firmę doradczą Ernst & Young i instytut Oxford Economics.

Bezrobocie na obecnym poziomie jeszcze 2 lata; w '13 wzrost PKB - E&Y, Oxford Economics

21.03. Warszawa (PAP) - Bezrobocie w Polsce pozostanie na obecnym poziomie jeszcze przez 2 lata, a dynamika PKB w 2013 roku będzie dodatnia - wynika z raportu "Prognoza dla strefy euro" przygotowanego przez firmę doradczą Ernst & Young i instytut Oxford Economics.

"Rok 2013 będzie najtrudniejszy dla naszej gospodarki, ale wzrost gospodarczy nadal będzie dodatni. Bezrobocie pozostanie na obecnym, wysokim poziomie jeszcze przez 2 lata" - napisano w podsumowaniu raportu.

"W tym roku wzrost będzie napędzany głównie przez eksport. - Losy polskiej gospodarki są nierozerwalnie związane z losami naszych największych partnerów handlowych - głównie Niemiec, które są odbiorcami ponad 25 proc. naszego eksportu. Jeżeli w Niemczech będzie się zwiększać konsumpcja, nasza gospodarka też będzie w coraz lepszym stanie" - napisał Marek Rozkrut, główny ekonomista Ernst&Young.

E&Y i Oxford Economics podkreślają także rolę polskiego systemu bankowego, który w przeciwieństwie do innych państw tego regionu nie miał tak wyraźnego problemu złych kredytów.

"Z drugiej jednak strony wskazują na niebezpieczeństwo ograniczenia finansowania przez banki - matki, co może mieć wpływ na możliwości kredytowania przedsiębiorstw. Twórcy prognozy dobrze oceniają również działania rządu zmierzające do ograniczenia deficytu budżetowego i podkreślają, że nierozwiązaną pozostaje kwestia wejścia Polski do unii walutowej" - napisano. (PAP)

map/ ana/