Barometr Ofert Pracy wzrósł w VII do 122,8 pkt. z 115,5 pkt. w VI - BIEC 12-08-2013 09:00

12-08-2013 09:00
12.08. Warszawa (PAP) - Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ofert pracy, wzrósł w lipcu do 122,8 pkt. z 115,5 pkt. miesiąc wcześniej - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych oraz Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

"W lipcu br. Barometr Ofert Pracy (...) nieznacznie wzrósł. W chwili obecnej nie oznacza to jednak jeszcze odwrócenia obserwowanej na rynku ofert pracy negatywnej tendencji, a jedynie jej spowolnienie. W ubiegłym miesiącu wyraźnie obniżyła się liczba ofert pracy sezonowej. W lipcu w internecie opublikowano 98,8 tys. ofert pracy" - napisano w komentarzu.

Jak zaznaczają autorzy badania w perspektywie kilku miesięcy sytuacja na rynku pracy może się zacząć powoli poprawiać.

"Niepokojące jest jednak to, że przedsiębiorcy nadal planują redukcję etatów, co wynika z tego, że wzrost sprzedaży jest obecnie jeszcze zbyt mały, a perspektywy jego wzrostu wciąż niepewne. W rezultacie poprawa na rynku pracy jest możliwa dopiero w przyszłym roku, a na przełomie lat stopa bezrobocia może jeszcze dosyć znacznie wzrosnąć, co będzie potęgowane niekorzystnymi zmianami sezonowymi" - dodano.

Barometr podawany jest w formie indeksu w pkt. proc. W zestawieniu ze zmianami bezrobocia mówi o tym, w jakiej fazie znajduje się rynek ofert pracy. Zazwyczaj posiada właściwości wyprzedzające w stosunku do zmian zatrudnienia i bezrobocia.

"Jednak równie ciekawą interpretację ma nietypowe zachowanie w stosunku do innych wskaźników rynku pracy. Może wtedy wskazywać na zmiany strukturalne, zachodzące na rynku pracy. Przykładem takich zmian był rok 2002, kiedy Barometr wzrastał wraz ze wzrostem bezrobocia, wskazując na rosnące niedopasowanie kwalifikacji poszukujących zatrudnienia do potrzeb pracodawców, które przyczyniło się do utrzymywania się stopy bezrobocia na wysokim poziomie" - napisano w komunikacie.

Wartości Barometru Ofert Pracy:

<PRE>

lipiec 2013 122,8 pkt.

czerwiec 2013 115,5 pkt.

maj 2013 124,6 pkt.

kwiecień 2013 139,7 pkt.

marzec 2013 152,3 pkt.

luty 2013 141,3 pkt.

styczeń 2013 139,9 pkt.

grudzień 2012 134,2 pkt.</PRE>(PAP)

kba/ jtt/