Barometr Ofert Pracy wzrósł w II '13 do 141,3 pkt. z 139,9 pkt. w I '13 - BIEC, IG WSIiZ

11-03-2013 09:00
11.03. Warszawa (PAP) - W lutym Barometr Ofert Pracy wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ofert pracy, nieznacznie wzrósł do 141,3 pkt. wobec 139,9 pkt. miesiąc wcześniej - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych oraz Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

"Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ofert pracy, drugi miesiąc z rzędu nieznacznie wzrasta. Oznacza to nieco więcej ofert pracy i przekłada się na przyjęcia do pracy i kreację nowych miejsc pracy. Jednocześnie przedsiębiorcy nasilają jednak zwolnienia, których skala przekracza przyjęcia nowych pracowników. Taka sytuacja oznacza, że pracodawcy dążąc do wzrostu wydajności prowadzą odważną politykę kadrową. Wpływa to na zwiększenie dynamiki polskiego rynku pracy, a w okresie panującej obecnie dekoniunktury daje możliwości zyskania pracy osobom kreatywnym i nowym na rynku pracy, a więc przede wszystkim ludziom młodym. W lutym w Internecie opublikowano 107,1 tys. ofert pracy" - napisano w raporcie.

Wartości Barometru Ofert Pracy:

<PRE>Luty 2013: 141,3 pkt

Styczeń 2013: 139,9 pkt.

Grudzień 2012: 134,2 pkt*

Listopad 2012: 156,6 pkt.

Październik 2012: 127,5 pkt.

Wrzesień 2012: 137,7 pkt.

Sierpień 2012: 129,4 pkt.

</PRE>

*dane zrewidowane

(PAP)

map/ ana/