Barometr IRG SGH w II kw. wzrósł o 8 pkt. do minus 15,5 pkt.

09-05-2013 11:59
09.05. Warszawa (PAP) - Wartość barometru IRG SGH wzrosła w II kwartale 2013 roku pod wpływem oddziaływania czynników sezonowych i cyklicznych o 8 pkt. i wynosi minus 15,5 pkt. - podał w komunikacie Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH.

"W II kwartale 2013 odnotowano sezonowy wzrost aktywności gospodarczej w Polsce. Opinie przedsiębiorców i gospodarstw domowych o ogólnej kondycji gospodarki polskiej są jednak pesymistyczne. Wartość barometru IRG SGH jest ciągle ujemna, wynosi -15,5 pkt. Odnotowany w II kwartale wzrost wartości barometru o 8 pkt. jest typowy, odnotowana zmiana jest jednak większa od średniej dla tej pory roku. Poprawa koniunktury miała miejsce we wszystkich objętych badaniami koniunktury sektorach" - napisano w raporcie.

Z badania wynika, że największy wpływ na wzrost wartości barometru w ciągu kwartału miała poprawa koniunktury w budownictwie, a wskaźnik koniunktury w tym sektorze zwiększył swoją wartość o 45 pkt.

"Po dwuletnim okresie dekoniunktury odnotowany znaczący wzrost wartości wskaźnika spowodował odwrócenie linii trendu. Wzrost zamówień oraz optymistyczne przewidywania przedsiębiorców budowlanych na najbliższy kwartał wskazują na utrzymanie się tej tendencji także w III kwartale. Niepokojąca sytuacja ma miejsce w przemyśle przetwórczym. W ciągu kwartału wskaźnik koniunktury w tym sektorze zwiększył swoją wartość zaledwie o 0,3 pkt., co jest znacznie poniżej wartości średniej. Utrzymująca się ujemna wartość wskaźnika także odbiega od obserwowanych o tej porze roku prawidłowości. Zmiany w pozostałych sektorach należy uznać za typowe, choć na ogół powyżej średniej" - napisano.

W ciągu roku wartość barometru zmniejszyła się o 2 pkt.

"W tym okresie poprawę aktywności gospodarczej odnotowano tylko dla gospodarstw domowych i w rolnictwie. W pozostałych sektorach nastąpiło pogorszenie koniunktury. Roczny spadek wartości barometru IRG SGH jest jednak znacznie mniejszy zarówno od średniej, jak i ubiegłorocznego spadku. Może to wskazywać na słabnącą siłę czynników cyklicznych" - napisano. (PAP)

map/ ana/