Banki w VII obniżyły oprocentowanie kredytów na nieruchomości i konsumpcyjnych - NBP

02-09-2013 08:48
02.09. Warszawa (PAP) - Banki w lipcu obniżyły oprocentowanie złotowych kredytów dla gospodarstw domowych na nieruchomości oraz kredytów konsumpcyjnych, a także kredytów ogółem dla przedsiębiorstw - wynika z danych NBP.

Poniżej oprocentowanie kredytów ogółem.

<TAB> lip 12 cze 13 lip 13ogółem 8,7% 7,0% 6,6%

</TAB>Poniżej oprocentowanie kredytów złotowych dla gospodarstw domowych.

<TAB>kategoria termin cze 12 maj 12 cze 13w rachunku bieżącym 12,6% 11,6% 11,3%konsumpcyjne karty kredytowe 17,7% 14,4% 13,9% do 1 roku włącznie 12,0% 9,8% 9,2% pow. 1 roku do 5 lat wł. 14,7% 13,9% 13,4% powyżej 5 lat 14,0% 12,9% 12,4% ogółem 14,9% 13,5% 13,0%na nieruchomości mieszkaniowe do 5 lat włącznie 7,8% 7,9% 7,5% powyżej 5 lat 6,9% 5,1% 4,9% ogółem 6,9% 5,2% 4,9%na inne cele do 1 roku włącznie 7,6% 6,6% 6,3% pow. 1 roku do 5 lat wł. 9,2% 7,6% 7,1% powyżej 5 lat 7,9% 6,4% 6,1% ogółem 8,1% 6,6% 6,3%ogółem 9,6% 7,7% 7,3%</TAB>Poniżej oprocentowanie kredytów złotowych dla przedsiębiorstw.

<TAB>Termin lip 12 cze 13 lip 13w rachunku bieżącym 6,8% 5,1% 4,9%karty kredytowe 8,4% 8,7% 9,5%do 1 roku włącznie 6,6% 5,0% 4,7%pow. 1 roku do 5 lat wł. 7,3% 5,4% 5,1%powyżej 5 lat 6,9% 5,3% 4,9%ogółem bez rach. bież. 7,0% 5,3% 5,0%</TAB>Poniżej oprocentowanie kredytów w euro.

<TAB>Sektor Kategoria Termin lip 12 cze 13 lip 13dla gospodarstw domowych rachunki bieżące 2,8% 2,6% 2,6% konsumpcyjne ogółem 7,0% - - rzeczywista stopa procentowa 7,0% - - na nieruchomości mieszkaniowe ogółem 3,6% 3,6% 3,4% rzeczywista stopa procentowa 3,8% 4,0% 3,8% na inne cele 3,7% 2,7% 2,4% ogółem bez rachunków bieżących 3,6% 3,0% 2,8%dla przedsiębiorstw rachunki bieżące* 2,0% 1,8% 1,8% o wysokości do 1 miliona EUR włącznie 2,3% 1,9% 2,3% o wysokości powyżej 1 miliona EUR 2,7% 2,9% 3,5% ogółem bez rachunków bieżących 2,5% 2,6% 3,2%ogółem 2,7% 2,6% 3,2%</TAB>(PAP)

nik/ sa/