Banki centralne nie muszą bać się inflacji, mogą prowadzić luźną politykę - MFW

09-04-2013 15:30
09.04. Warszawa (PAP) - Długoterminowe oczekiwania inflacyjne są, dzięki niezależności banków centralnych, solidnie zakotwiczone, zatem inflacja zapewne pozostanie stabilna podczas umacniania się ożywienia gospodarczego - ocenia MFW. Dlatego, zdaniem MFW, obawy o inflację nie powinny powstrzymywać władz monetarnych przed prowadzeniem "wysoce akomodacyjnej polityki pieniężnej".

"Podczas Wielkiej Recesji inflacja, mimo wielkich szoków w zasadzie się nie ruszyła. Inflacyjny pies nie szczeka, ponieważ oczekiwania inflacyjne pozostają zakotwiczone przez banki centralne, a opory przed nominalnymi obniżkami płac i inne usztywnienia oznaczają, że wzrosty cyklicznego bezrobocia stworzyły ograniczoną presję na obniżenie inflacji" - napisano we wtorkowym komunikacie MFW.

"Skoro długoterminowe oczekiwania inflacyjne są solidnie zakotwiczone, inflacja zapewne również pozostanie stabilna podczas umacniania się ożywienia gospodarczego. Psu nałożono kaganiec, więc nie powinien szczekać. Dlatego obawy o wysoką inflację nie powinny powstrzymywać władz monetarnych przed prowadzeniem wysoce akomodacyjnej polityki pieniężnej" - dodano.

"Nawet w razie przejściowego nadmiernego stymulowania gospodarki, być może w wyniku błędnego szacowania luki popytowej, będzie to miało zapewne jedynie niewielki wpływ na inflację" - napisano.

MFW zaznacza, że "utrzymanie niezależności banków centralnych jest kluczowe dla zakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych, a tym samym inflacji".

"Nie należy zdejmować kagańca" - napisano w komunikacie.

Komunikat omawia opublikowane we wtorek analityczne rozdziały kwietniowego raportu World Economic Outlook (WEO).(PAP)

fdu/ jtt/