AXA PTE SA rezygnacja z funkcji oraz członkostwa w zarządzie towarzystwa.

01-07-2013 15:31
01.07. Warszawa (PAP) - AXA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Komunikat Zarządu AXA Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.Stosownie do §16 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 90, poz. 520 z późn. zm.) Zarząd AXA Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2013 r. Pan Jarosław Hermann - Członek Zarządu AXA Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. ("Towarzystwo") złożył rezygnację z zajmowanej funkcji oraz członkostwa w Zarządzie Towarzystwa ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r.

kom abs