Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje

24-05-2013 09:45
24.05. Warszawa (PAP) - AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewskiej 44, wykonując obowiązek przewidziany w § 18 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych informuje, iż w dniu 23 maja 2013 roku akcjonariusze Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva BZ WBK S.A. podjęli uchwały: w związku z § 12 pkt 6 ww. Rozporządzenia - w sprawie wyboru spółki PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK za rok 2013 oraz sprawozdań finansowych sporządzanych przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK w trakcie roku 2013, w związku z § 16 ust. 1 pkt 4 ww. Rozporządzenia - w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Janusza Leskiego, w związku z § 16 ust. 1 pkt 8 ww. Rozporządzenia - w sprawie wyboru spółki PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. za rok 2013 oraz sprawozdań finansowych sporządzanych przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. w trakcie roku 2013.

Uchwała w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva BZ WBK S.A. została podjęta pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

kom pif/