Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje

05-09-2013 11:33
05.09. Warszawa (PAP) - AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44, wykonując obowiązek przewidziany w § 16 ust. 1 pkt 4 w związku z § 18 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 90, poz. 520) informuje, iż w dniu 4 września 2013 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na powołanie w skład Rady Nadzorczej Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. Pana Janusza Leskiego. Walne Zgromadzenie Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. podjęło stosowną uchwałę dotyczącą tego powołania w dniu 23 maja 2013 r.

kom abs/