Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje

02-09-2013 09:45
02.09. Warszawa (PAP) - AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44, wykonując obowiązek przewidziany w § 18 ust. 4 w związku z § 16 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 90, poz. 520), informuje, iż w dniu30 sierpnia 2013 roku Walne Zgromadzenie Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva BZ WBK S.A. podjęło uchwałę o powołaniu Pana Macieja Karasińskiego w skład Zarządu Spółki z zastrzeżeniem, że uchwała jest skuteczna pod warunkiem uzyskania przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Pana Macieja Karasińskiego w skład Zarządu Spółki.

kom abs/