AMPLICO PTE SA - rezygnacja członka zarządu

28-03-2013 16:27
28.03. Warszawa (PAP) - AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z § 16 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 roku w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych, Amplico PTE S.A. informuje, że Pan Marek Lisowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Amplico Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółka Akcyjna.

Amplico PTE S.A. otrzymało powyższą informację w dniu 27 marca 2013 roku.

kom pif/