AMPLICO OFE informuje

23-07-2013 09:10
23.07. Warszawa (PAP) - AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Wykonując obowiązek wynikający z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 roku w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych § 12 pkt. 2, informujemy o nieumyślnym naruszeniu zasad prowadzenia działalności lokacyjnej przez Amplico OFE w dniu wyceny 19.07.2013 r.

kom amp/