AMPLICO OFE informuje

19-07-2013 16:15
19.07. Warszawa (PAP) - AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. informuje, że na dzień wyceny 18 lipca 2013 roku dokonanej w dniu 19 lipca 2013 roku, nastąpiło nieumyślne naruszenie zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie ogólnego zezwolenia na lokowanie aktywów funduszy emerytalnych poza granicami kraju przez Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny.

kom abs/