Aktywa OFE spadły w styczniu '13 o 0,24 proc. mdm, do 268,9 mld zł - wyliczenia PAP (tabela)

01-02-2013 18:08
01.02. Warszawa (PAP) - Aktywa otwartych funduszy emerytalnych spadły w styczniu 2013 roku miesiąc do miesiąca o 0,24 proc., do 268,9 mld zł - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportów przesłanych przez OFE.

W stosunku do stycznia 2012 roku aktywa OFE wzrosły o 15,34 proc.

Poniżej zestawienie aktywów OFE łącznie.

<TAB> 01.2013 12.2012 11.2012

aktywa OFE łącznie PLN 268 905 145 466 269 561 305 398 261 635 495 027zmiana rdr 15,34% 19,96% 17,60%zmiana mdm -0,24% 3,03% 2,72%</TAB>Poniżej zestawienie aktywów poszczególnych OFE.

<TAB>Fundusz 01.2013 12.2012 11.2012

Aegon OFE 11 519 034 182 11 601 436 641 11 234 326 244zmiana rdr 14,6% 19,7% 20,7%zmiana mdm -0,71% 3,27% 2,80%Amplico PTE 21 336 613 212 21 333 168 805 20 754 580 915zmiana rdr 18,1% 22,3% 21,3%zmiana mdm 0,02% 2,79% 2,76%AXA OFE 16 842 240 766 16 912 608 428 16 413 464 663zmiana rdr 15,5% 19,6% 18,4%zmiana mdm -0,42% 3,04% 2,62%Aviva PTE 60 611 671 847 60 901 422 893 59 149 897 740zmiana rdr 14,1% 18,8% 15,5%zmiana mdm -0,48% 2,96% 2,83%Allianz PTE 8 178 030 857 8 220 183 809 7 973 881 284zmiana rdr 17,1% 22,2% 19,6%zmiana mdm -0,51% 3,09% 3,10%Generali OFE 13 587 683 245 13 529 072 194 13 139 067 771zmiana rdr 16,0% 20,1% 18,3%zmiana mdm 0,43% 2,97% 2,48%ING OFE 64 062 537 556 64 169 707 612 62 214 648 573zmiana rdr 15,4% 20,4% 17,3%zmiana mdm -0,17% 3,14% 2,51%Nordea OFE 12 021 826 392 12 048 296 656 11 676 498 725zmiana rdr 15,0% 19,5% 17,1%zmiana mdm -0,22% 3,18% 2,70%Pekao OFE 4 040 212 877 4 047 566 376 3 916 236 350zmiana rdr 14,9% 19,5% 16,2%zmiana mdm -0,18% 3,35% 2,74%PKO BP Bankowy OFE 9 434 567 518 9 447 040 968 9 169 577 221zmiana rdr 20,3% 25,0% 26,4%zmiana mdm -0,13% 3,03% 2,69%Pocztylion OFE 5 075 841 287 5 091 981 720 4 943 406 517zmiana rdr 15,1% 19,5% 16,5%zmiana mdm -0,32% 3,01% 2,63%Polsat OFE 2 379 075 397 2 369 723 619 2 295 331 457zmiana rdr 14,9% 18,5% 13,7%zmiana mdm 0,39% 3,24% 2,79%PZU Złota Jesień OFE 36 223 091 306 36 282 353 493 35 248 092 375zmiana rdr 14,6% 18,9% 16,3%zmiana mdm -0,16% 2,93% 2,88%Warta OFE 3 592 719 023 3 606 742 184 3 506 485 194zmiana rdr 13,8% 18,0% 16,7%zmiana mdm -0,39% 2,86% 2,77%</TAB>(PAP)

pr/ jtt/