Aktywa netto OFE wzrosły w sierpniu o 1,6 proc. mdm, do 286 mld zł - Analizy Online

04-09-2013 12:27
04.09. Warszawa (PAP) - Aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych wzrosły w sierpniu 2013 r. łącznie o 1,6 proc., do 285,987 mld zł - podały Analizy Online.

W minionym miesiącu wszystkie fundusze wypracowały dodatnią stopę zwrotu. Najlepsze wyniki wypracowali zarządzający Pekao OFE oraz PKO BP Bankowy OFE, których stopy zwrotu wyniosły odpowiednio 1,6 proc. oraz 1,5 proc.

W największym stopniu przyrosły aktywa OFE Warta oraz Pekao OFE o 1,9 proc. odpowiednio do poziomów 3,8 mld zł oraz 4,3 mld zł. Z kolei najmniejszy przyrost aktywów odnotował Aegon OFE.

W minionym miesiącu decydujący wpływ na wzrost wartości zarządzanych środków miał wynik zarządzania, który według szacunków Analiz Online wyniósł ok. 3,4 mld zł. W tym czasie średnia stopa zwrotu funduszy emerytalnych wyniosła 1,3 proc.

Poniżej zestawienie aktywów netto OFE łącznie.

<TAB>Fundusze łącznie 08.2013 07.2013

aktywa netto OFE łącznie (mln zł) 285.987,0 281.421,5zmiana mdm 1,6%</TAB>Poniżej zestawienie aktywów poszczególnych OFE.

<TAB>Fundusz 08.2013 07.2013 (mln zł) (mln zł) zmiana mdmOFE WARTA 3.835,50 3.763,10 1,9%Pekao OFE 4.299,10 4.218,50 1,9%PKO BP Bankowy OFE 12.606,40 12.372,40 1,9%Allianz Polska OFE 8.714,70 8.554,40 1,9%Aviva OFE 64.105,50 62.979,20 1,8%Nordea OFE 12.910,00 12.708,70 1,6%OFE PZU "Złota Jesień 38.357,70 37.769,10 1,6%AXA OFE 17.927,60 17.652,50 1,6%ING OFE 68.563,10 67.524,80 1,5%OFE Pocztylion 5.434,50 5.353,00 1,5%Amplico OFE 22.784,20 22.452,00 1,5%Generali OFE 14.348,80 14.143,30 1,5%AEGON OFE 12.099,90 11.930,50 1,4%</TAB>(PAP)

mj/ jtt/