Aktywa netto OFE wzrosły w marcu 0,40 proc. mdm, do 269,6 mld zł - wyliczenia PAP (tabela)

03-04-2013 06:12
03.04. Warszawa (PAP) - Aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych wzrosły w marcu 2013 roku miesiąc do miesiąca łącznie o 0,40 proc., do 269,613 mld zł - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportów przesłanych przez OFE.

W stosunku do marca 2012 roku aktywa netto OFE wzrosły o 13,33 proc.

Miesiąc do miesiąca wszystkie OFE zanotowały wzrost aktywów netto. Najmocniej, bo o 0,63 proc. wzrosły aktywa netto ING OFE, najmniej (o 0,10 proc.) Polsat OFE.

Poniżej zestawienie aktywów netto OFE łącznie.

<TAB>Fundusze łącznie 03.2013 02.2013 01.2013

aktywa netto OFE łącznie PLN 269 613 358 039 268 533 194 248 268 905 145 466zmiana rdr 13,33% 14,37% 15,34%zmiana mdm 0,40% -0,14% -0,24%</TAB>Poniżej zestawienie aktywów poszczególnych OFE.

<TAB>Fundusz 03.2013 02.2013 01.2013

Aegon OFE 11 507 788 196 11 482 650 085 11 519 034 182zmiana rdr 12,5% 15,0% 14,6%zmiana mdm 0,22% -0,32% -0,71%Amplico PTE 21 471 020 441 21 392 634 054 21 336 613 212zmiana rdr 14,7% 17,7% 18,1%zmiana mdm 0,37% 0,26% 0,02%AXA OFE 16 910 640 169 16 809 179 314 16 842 240 766zmiana rdr 13,0% 14,8% 15,5%zmiana mdm 0,60% -0,20% -0,42%Aviva PTE 60 734 069 481 60 506 020 571 60 611 671 847zmiana rdr 12,7% 12,9% 14,1%zmiana mdm 0,38% -0,17% -0,48%Allianz PTE 8 232 111 946 8 192 415 812 8 178 030 857zmiana rdr 15,3% 16,2% 17,1%zmiana mdm 0,48% 0,18% -0,51%Generali OFE 13 551 274 907 13 520 120 804 13 587 683 245zmiana rdr 12,5% 14,6% 16,0%zmiana mdm 0,23% -0,50% 0,43%ING OFE 64 381 616 445 63 975 926 404 64 062 537 556zmiana rdr 13,8% 14,0% 15,4%zmiana mdm 0,63% -0,14% -0,17%Nordea OFE 12 047 085 192 12 005 852 708 12 021 826 392zmiana rdr 14,6% 15,4% 15,0%zmiana mdm 0,34% -0,13% -0,22%Pekao OFE 4 040 716 521 4 029 685 543 4 040 212 877zmiana rdr 13,1% 13,6% 14,9%zmiana mdm 0,27% -0,26% -0,18%PKO BP Bankowy OFE 9 448 971 922 9 424 556 509 9 434 567 518zmiana rdr 13,8% 19,3% 20,3%zmiana mdm 0,26% -0,11% -0,13%Pocztylion OFE 5 097 424 721 5 070 169 280 5 075 841 287zmiana rdr 13,5% 14,4% 15,1%zmiana mdm 0,54% -0,11% -0,32%Polsat OFE 2 377 571 627 2 375 175 626 2 379 075 397zmiana rdr 12,2% 12,0% 14,9%zmiana mdm 0,10% -0,16% 0,39%PZU Złota Jesień OFE 36 211 628 258 36 158 782 155 36 223 091 306zmiana rdr 12,7% 13,5% 14,6%zmiana mdm 0,15% -0,18% -0,16%Warta OFE 3 601 438 215 3 590 025 383 3 592 719 023zmiana rdr 13,3% 14,0% 13,8%zmiana mdm 0,32% -0,07% -0,39%</TAB>(PAP)

pr/