Aktywa netto OFE wzrosły w maju o 3,22 proc. mdm, do 280,6 mld zł - wyliczenia PAP (tabela)

04-06-2013 09:39
04.06. Warszawa (PAP) - Aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych wzrosły w maju 2013 roku miesiąc do miesiąca łącznie o 3,22 proc., do 280,584 mld zł - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportów przesłanych przez OFE.

W stosunku do maja 2012 roku aktywa netto OFE wzrosły o 20,45 proc.

Miesiąc do miesiąca wszystkie OFE zanotowały wzrost aktywów netto. Najmocniej, bo o 3,82 proc. wzrosły aktywa netto Nordea OFE, najmniej (o 2,68 proc.) Polsat OFE.

Wszystkie fundusze zanotowały w maju 2013 roku wzrost wartości jednostki rozrachunkowej miesiąc do miesiąca. Największy wzrost procentowy zanotowały w tym miesiącu Nordea OFE (o 3,69 proc.) oraz Pekao OFE i PZU Złota Jesień OFE (po 3,52 proc.).

Poniżej zestawienie aktywów netto OFE łącznie.

<TAB>Fundusze łącznie 05.2013 04.2013 03.2013

aktywa netto OFE łącznie PLN 280 584 275 026 271 843 887 931 269 613 358 041zmiana rdr 20,45% 14,36% 13,33%zmiana mdm 3,22% 0,83% 0,40%</TAB>Poniżej zestawienie aktywów poszczególnych OFE.

<TAB>Fundusz 05.2013 04.2013 03.2013

Aegon OFE 11 906 048 092 11 577 231 011 11 507 788 196zmiana rdr 19,2% 13,6% 12,5%zmiana mdm 2,84% 0,60% 0,22%Amplico PTE 22 328 234 597 21 647 853 023 21 471 020 441zmiana rdr 21,2% 15,5% 14,7%zmiana mdm 3,14% 0,82% 0,37%AXA OFE 17 592 180 120 17 087 711 246 16 910 640 169zmiana rdr 19,8% 14,1% 13,0%zmiana mdm 2,95% 1,05% 0,60%Aviva PTE 63 056 173 190 61 272 030 866 60 734 069 481zmiana rdr 19,5% 13,8% 12,7%zmiana mdm 2,91% 0,89% 0,38%Allianz PTE 8 532 589 501 8 292 845 346 8 232 111 946zmiana rdr 21,8% 16,1% 15,3%zmiana mdm 2,89% 0,74% 0,48%Generali OFE 14 042 857 321 13 618 476 275 13 551 274 907zmiana rdr 19,9% 13,8% 12,5%zmiana mdm 3,12% 0,50% 0,23%ING OFE 67 136 189 186 64 965 059 913 64 381 616 445zmiana rdr 21,3% 14,6% 13,8%zmiana mdm 3,34% 0,91% 0,63%Nordea OFE 12 652 726 779 12 187 435 815 12 047 085 192zmiana rdr 22,3% 15,9% 14,6%zmiana mdm 3,82% 1,17% 0,34%Pekao OFE 4 205 114 927 4 058 221 783 4 040 716 521zmiana rdr 20,2% 13,7% 13,1%zmiana mdm 3,62% 0,43% 0,27%PKO BP Bankowy OFE 9 867 592 527 9 560 204 064 9 448 971 922zmiana rdr 21,4% 15,5% 13,8%zmiana mdm 3,22% 1,18% 0,26%Pocztylion OFE 5 309 605 478 5 142 390 370 5 097 424 721zmiana rdr 20,5% 14,5% 13,5%zmiana mdm 3,25% 0,88% 0,54%Polsat OFE 2 465 562 740 2 401 098 352 2 377 571 627zmiana rdr 19,2% 13,8% 12,2%zmiana mdm 2,68% 0,99% 0,10%PZU Złota Jesień OFE 37 737 320 572 36 408 190 642 36 211 628 258zmiana rdr 20,0% 13,7% 12,7%zmiana mdm 3,65% 0,54% 0,15%Warta OFE 3 752 079 997 3 625 139 225 3 601 438 215zmiana rdr 20,1% 14,0% 13,3%zmiana mdm 3,50% 0,66% 0,32%</TAB>Poniżej zestawienie wartości jednostki rozrachunkowej poszczególnych OFE (w zł).

<TAB>Fundusz 05.2013 04.2013 03.2013

Aegon OFE 33,78 32,87 32,76zmiana rdr 15,7% 10,3%zmiana mdm 2,77% 0,34% -0,30%Amplico PTE 34,05 33,06 32,88zmiana rdr 17,3% 11,9%zmiana mdm 2,99% 0,55% -0,15%AXA OFE 34,59 33,65 33,41zmiana rdr 15,61% 10,65%zmiana mdm 2,79% 0,72% 0,06%Aviva PTE 34,54 33,60 33,40zmiana rdr 16,3% 11,0%zmiana mdm 2,80% 0,60% -0,09%Allianz PTE 33,41 32,51 32,38zmiana rdr 17,7% 12,2%zmiana mdm 2,77% 0,40% -0,12%Generali OFE 36,00 34,96 34,91zmiana rdr 15,2% 9,4%zmiana mdm 2,97% 0,14% -0,40%ING OFE 37,75 36,58 36,37zmiana rdr 17,2% 10,7%zmiana mdm 3,20% 0,58% 0,03%Nordea OFE 36,54 35,24 34,93zmiana rdr 18,4% 12,3%zmiana mdm 3,69% 0,89% -0,20%Pekao OFE 32,95 31,83 31,79zmiana rdr 16,4% 10,0%zmiana mdm 3,52% 0,13% -0,31%PKO BP Bankowy OFE 33,94 32,92 32,62zmiana rdr 17,3% 11,7%zmiana mdm 3,10% 0,92% -0,28%Pocztylion OFE 31,89 30,92 30,74zmiana rdr 16,3% 10,5%zmiana mdm 3,14% 0,59% -0,10%Polsat OFE 36,24 35,31 35,09zmiana rdr 14,6% 9,4%zmiana mdm 2,63% 0,63% -0,59%PZU Złota Jesień OFE 34,97 33,78 33,68zmiana rdr 16,6% 10,5%zmiana mdm 3,52% 0,30% -0,33%Warta OFE 35,54 34,37 34,24zmiana rdr 16,6% 10,8%zmiana mdm 3,40% 0,38% -0,20%</TAB>(PAP)

pr/