Aktywa netto OFE wzrosły w lipcu o 3,41 proc. mdm, do 281,4 mld zł - wyliczenia PAP (tabela)

02-08-2013 07:00
02.08. Warszawa (PAP) - Aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych wzrosły w lipcu 2013 roku miesiąc do miesiąca łącznie o 3,41 proc., do 281,422 mld zł - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportów przesłanych przez OFE.

W stosunku do lipca 2012 roku aktywa netto OFE wzrosły o 15,94 proc.

Miesiąc do miesiąca wszystkie OFE zanotowały wzrost aktywów netto. Najmocniej, bo o 29,5 proc., wzrosły aktywa netto PKO BP Bankowy OFE. 19 lipca do PKO BP Bankowy przeniesione zostały aktywa OFE Polsat. Najmniej wzrosły aktywa netto Aviva OFE, o 3,17 proc.

Wszystkie fundusze zanotowały w lipcu 2013 roku wzrost wartości jednostki rozrachunkowej miesiąc do miesiąca. Największy wzrost procentowy zanotowały w tym miesiącu ING OFE (o 3,07 proc.) oraz PKO BP Bankowy OFE (o 3,02 proc.).

Poniżej zestawienie aktywów netto OFE łącznie.

<TAB>Fundusze łącznie 07.2013 06.2013 05.2013

aktywa netto OFE łącznie PLN 281 421 517 808 272 146 739 656 280 584 275 026zmiana rdr 15,94% 12,89% 20,45%zmiana mdm 3,41% -3,01% 3,22%</TAB>Poniżej zestawienie aktywów poszczególnych OFE.

<TAB>Fundusz 07.2013 06.2013 05.2013

Aegon OFE 11 930 517 969 11 552 994 963 11 906 048 092zmiana rdr 14,6% 11,8% 19,2%zmiana mdm 3,27% -2,97% 2,84%Amplico PTE 22 451 987 617 21 682 496 669 22 328 234 597zmiana rdr 16,6% 13,7% 21,2%zmiana mdm 3,55% -2,89% 3,14%AXA OFE 17 652 529 340 17 090 071 972 17 592 180 120zmiana rdr 15,5% 12,7% 19,8%zmiana mdm 3,29% -2,85% 2,95%Aviva PTE 62 979 238 219 61 045 689 141 63 056 173 190zmiana rdr 14,7% 11,8% 19,5%zmiana mdm 3,17% -3,19% 2,91%Allianz PTE 8 554 444 537 8 275 776 057 8 532 589 501zmiana rdr 16,7% 13,8% 21,8%zmiana mdm 3,37% -3,01% 2,89%Generali OFE 14 143 265 028 13 653 097 839 14 042 857 321zmiana rdr 15,9% 12,8% 19,9%zmiana mdm 3,59% -2,78% 3,12%ING OFE 67 524 756 809 65 148 348 985 67 136 189 186zmiana rdr 16,9% 13,5% 21,3%zmiana mdm 3,65% -2,96% 3,34%Nordea OFE 12 708 728 323 12 277 545 254 12 652 726 779zmiana rdr 17,6% 14,7% 22,3%zmiana mdm 3,51% -2,97% 3,82%Pekao OFE 4 218 507 686 4 080 891 242 4 205 114 927zmiana rdr 15,9% 12,9% 20,2%zmiana mdm 3,37% -2,95% 3,62%PKO BP Bankowy OFE 12 372 393 759 9 551 591 573 9 867 592 527zmiana rdr 45,8% 13,6% 21,4%zmiana mdm 29,53% -3,20% 3,22%Pocztylion OFE 5 352 957 663 5 169 222 923 5 309 605 478zmiana rdr 16,5% 13,4% 20,5%zmiana mdm 3,55% -2,64% 3,25%Polsat OFE - 2 388 697 116 2 465 562 740zmiana rdr 11,9% 19,2%zmiana mdm -3,12% 2,68%PZU Złota Jesień OFE 37 769 070 775 36 594 295 651 37 737 320 572zmiana rdr 15,8% 12,5% 20,0%zmiana mdm 3,21% -3,03% 3,65%Warta OFE 3 763 120 083 3 636 020 272 3 752 079 997zmiana rdr 15,7% 12,6% 20,1%zmiana mdm 3,50% -3,09% 3,50%</TAB>Poniżej zestawienie wartości jednostki rozrachunkowej poszczególnych OFE (w zł).

<TAB>Fundusz 07.2013 06.2013 05.2013

Aegon OFE 33,56 32,68 33,78zmiana rdr 11,1% 8,7% 15,7%zmiana mdm 2,69% -3,26% 2,77%Amplico PTE 33,94 32,97 34,05zmiana rdr 12,7% 10,3% 17,3%zmiana mdm 2,94% -3,17% 2,99%AXA OFE 34,4 33,51 34,59zmiana rdr 11,33% 8,98% 15,61%zmiana mdm 2,66% -3,12% 2,79%Aviva PTE 34,25 33,35 34,54zmiana rdr 11,4% 8,9% 16,3%zmiana mdm 2,70% -3,45% 2,80%Allianz PTE 33,18 32,30 33,41zmiana rdr 12,6% 10,1% 17,7%zmiana mdm 2,72% -3,32% 2,77%Generali OFE 35,9 34,88 36,00zmiana rdr 11,3% 8,6% 15,2%zmiana mdm 2,92% -3,11% 2,97%ING OFE 37,63 36,51 37,75zmiana rdr 12,7% 9,8% 17,2%zmiana mdm 3,07% -3,28% 3,20%Nordea OFE 36,39 35,36 36,54zmiana rdr 13,6% 11,2% 18,4%zmiana mdm 2,91% -3,23% 3,69%Pekao OFE 32,74 31,88 32,95zmiana rdr 11,8% 9,3% 16,4%zmiana mdm 2,70% -3,25% 3,52%PKO BP Bankowy OFE 33,75 32,76 33,94zmiana rdr 12,7% 10,1% 17,3%zmiana mdm 3,02% -3,48% 3,10%Pocztylion OFE 31,83 30,95 31,89zmiana rdr 12,2% 9,5% 16,3%zmiana mdm 2,84% -2,95% 3,14%Polsat OFE - 34,99 36,24zmiana rdr 23,8% 14,6%zmiana mdm -3,45% 2,63%PZU Złota Jesień OFE 34,74 33,82 34,97zmiana rdr 12,3% 9,4% 16,6%zmiana mdm 2,72% -3,29% 3,52%Warta OFE 35,33 34,34 35,54zmiana rdr 12,0% 9,4% 16,6%zmiana mdm 2,88% -3,38% 3,40%Średni wynik mdm 2,83% -3,27% 3,09%</TAB>(PAP)

pel/