Aktywa netto OFE wzrosły w kwietniu 0,83 proc. mdm, do 271,8 mld zł - wyliczenia PAP (tabela)

06-05-2013 10:23
06.05. Warszawa (PAP) - Aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych wzrosły w kwietniu 2013 roku miesiąc do miesiąca łącznie o 0,83 proc., do 271,844 mld zł - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportów przesłanych przez OFE.

W stosunku do kwietnia 2012 roku aktywa netto OFE wzrosły o 14,36 proc.

Miesiąc do miesiąca wszystkie OFE zanotowały wzrost aktywów netto. Najmocniej, bo o 1,18 proc. wzrosły aktywa netto PKO BP Bankowy OFE, najmniej (o 0,43 proc.) Pekao OFE.

Poniżej zestawienie aktywów netto OFE łącznie.

<TAB>Fundusze łącznie 04.2013 03.2013 02.2013

aktywa netto OFE łącznie PLN 271 843 887 931 269 613 358 041 268 533 194 248zmiana rdr 14,36% 13,33% 14,37%zmiana mdm 0,83% 0,40% -0,14%</TAB>Poniżej zestawienie aktywów poszczególnych OFE.

<TAB>Fundusz 04.2013 03.2013 02.2013

Aegon OFE 11 577 231 011 11 507 788 196 11 482 650 085zmiana rdr 13,6% 12,5% 15,0%zmiana mdm 0,60% 0,22% -0,32%Amplico PTE 21 647 853 023 21 471 020 441 21 392 634 054zmiana rdr 15,5% 14,7% 17,7%zmiana mdm 0,82% 0,37% 0,26%AXA OFE 17 087 711 246 16 910 640 169 16 809 179 314zmiana rdr 14,1% 13,0% 14,8%zmiana mdm 1,05% 0,60% -0,20%Aviva PTE 61 272 030 866 60 734 069 481 60 506 020 571zmiana rdr 13,8% 12,7% 12,9%zmiana mdm 0,89% 0,38% -0,17%Allianz PTE 8 292 845 346 8 232 111 946 8 192 415 812zmiana rdr 16,1% 15,3% 16,2%zmiana mdm 0,74% 0,48% 0,18%Generali OFE 13 618 476 275 13 551 274 907 13 520 120 804zmiana rdr 13,8% 12,5% 14,6%zmiana mdm 0,50% 0,23% -0,50%ING OFE 64 965 059 913 64 381 616 445 63 975 926 404zmiana rdr 14,6% 13,8% 14,0%zmiana mdm 0,91% 0,63% -0,14%Nordea OFE 12 187 435 815 12 047 085 192 12 005 852 708zmiana rdr 15,9% 14,6% 15,4%zmiana mdm 1,17% 0,34% -0,13%Pekao OFE 4 058 221 783 4 040 716 521 4 029 685 543zmiana rdr 13,7% 13,1% 13,6%zmiana mdm 0,43% 0,27% -0,26%PKO BP Bankowy OFE 9 560 204 064 9 448 971 922 9 424 556 509zmiana rdr 15,5% 13,8% 19,3%zmiana mdm 1,18% 0,26% -0,11%Pocztylion OFE 5 142 390 370 5 097 424 721 5 070 169 280zmiana rdr 14,5% 13,5% 14,4%zmiana mdm 0,88% 0,54% -0,11%Polsat OFE 2 401 098 352 2 377 571 627 2 375 175 626zmiana rdr 13,8% 12,2% 12,0%zmiana mdm 0,99% 0,10% -0,16%PZU Złota Jesień OFE 36 408 190 642 36 211 628 258 36 158 782 155zmiana rdr 13,7% 12,7% 13,5%zmiana mdm 0,54% 0,15% -0,18%Warta OFE 3 625 139 225 3 601 438 215 3 590 025 383zmiana rdr 14,0% 13,3% 14,0%zmiana mdm 0,66% 0,32% -0,07%</TAB>(PAP)

pr/ asa/