Aktywa netto OFE spadły w lutym 0,14 proc. mdm, do 268,5 mld zł - wyliczenia PAP (tabela)

04-03-2013 06:30
04.03. Warszawa (PAP) - Aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych spadły w lutym 2013 roku miesiąc do miesiąca o 0,14 proc., do 268,533 mld zł - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportów przesłanych przez OFE.

W stosunku do lutego 2012 roku aktywa netto OFE wzrosły o 14,37 proc.

Miesiąc do miesiąca tylko dwa OFE (Amplico PTE i Allianz PTE) zanotowały wzrost aktywów netto. Pozostałe PTE zanotowały spadek aktywów, z czego największy spadek nastąpił w przypadku Generali OFE.

Poniżej zestawienie aktywów netto OFE łącznie.

<TAB>Fundusze łącznie 02.2013 01.2013 12.2012

aktywa netto OFE łącznie PLN 268 533 194 248 268 905 145 466 269 561 305 398zmiana rdr 14,37% 15,34% 19,96%zmiana mdm -0,14% -0,24% 3,03%</TAB>Poniżej zestawienie aktywów poszczególnych OFE.

<TAB>Fundusz 02.2013 01.2013 12.2012

Aegon OFE 11 482 650 085 11 519 034 182 11 601 436 641zmiana rdr 15,0% 14,6% 19,7%zmiana mdm -0,32% -0,71% 3,27%Amplico PTE 21 392 634 054 21 336 613 212 21 333 168 805zmiana rdr 17,7% 18,1% 22,3%zmiana mdm 0,26% 0,02% 2,79%AXA OFE 16 809 179 314 16 842 240 766 16 912 608 428zmiana rdr 14,8% 15,5% 19,6%zmiana mdm -0,20% -0,42% 3,04%Aviva PTE 60 506 020 571 60 611 671 847 60 901 422 893zmiana rdr 12,9% 14,1% 18,8%zmiana mdm -0,17% -0,48% 2,96%Allianz PTE 8 192 415 812 8 178 030 857 8 220 183 809zmiana rdr 16,2% 17,1% 22,2%zmiana mdm 0,18% -0,51% 3,09%Generali OFE 13 520 120 804 13 587 683 245 13 529 072 194zmiana rdr 14,6% 16,0% 20,1%zmiana mdm -0,50% 0,43% 2,97%ING PTE 63 975 926 404 64 062 537 556 64 169 707 612zmiana rdr 14,0% 15,4% 20,4%zmiana mdm -0,14% -0,17% 3,14%Nordea OFE 12 005 852 708 12 021 826 392 12 048 296 656zmiana rdr 15,4% 15,0% 19,5%zmiana mdm -0,13% -0,22% 3,18%Pekao OFE 4 029 685 543 4 040 212 877 4 047 566 376zmiana rdr 13,6% 14,9% 19,5%zmiana mdm -0,26% -0,18% 3,35%PKO BP Bankowy OFE 9 424 556 509 9 434 567 518 9 447 040 968zmiana rdr 19,3% 20,3% 25,0%zmiana mdm -0,11% -0,13% 3,03%Pocztylion OFE 5 070 169 280 5 075 841 287 5 091 981 720zmiana rdr 14,4% 15,1% 19,5%zmiana mdm -0,11% -0,32% 3,01%Polsat OFE 2 375 175 626 2 379 075 397 2 369 723 619zmiana rdr 12,0% 14,9% 18,5%zmiana mdm -0,16% 0,39% 3,24%PZU Złota Jesień OFE 36 158 782 155 36 223 091 306 36 282 353 493zmiana rdr 13,5% 14,6% 18,9%zmiana mdm -0,18% -0,16% 2,93%Warta OFE 3 590 025 383 3 592 719 023 3 606 742 184zmiana rdr 14,0% 13,8% 18,0%zmiana mdm -0,07% -0,39% 2,86%</TAB>(PAP)

pr/