Aktualizacja danych przed wysyłką PIT-8C

30-12-2015 16:39
Szanowni Klienci, informujemy, że PIT-8C za rok podatkowy 2015 zostanie wysłany przez Dom Maklerski TMS Brokers drogą elektroniczną w postaci pliku PDF. Wysyłka informacji zostanie zrealizowana na adres e-mail podany przez Państwa w Karcie Danych Klienta. W związku z tym jeśli jakiekolwiek dane uległy zmianie prosimy o ich aktualizację najpóźniej do 15.01.2016 r.
Aktualizacja danych przed wysyłką PIT-8C

Zmiany danych (oprócz adresu zamieszkania) można dokonać telefonicznie po podaniu personaliów, numeru rachunku oraz hasła telefonicznego.
Zmiana adresu zamieszkania może być dokonana poprzez przesłanie zaktualizowanej Karty Danych Klienta, podpisanej zgodnie ze wzorem podpisu.

Szczegółowe informacje dostępne są pod nr + 48 22 27 66 282