Aegon OFE stopa zwrotu

02-10-2013 08:45
02.10. Warszawa (PAP) - AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

ZAWIADOMIENIE O WYSOKOŚCI STOPY ZWROTU OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGOZA OKRES OD 30-09-2010 DO 30-09-2013

Nazwa otwartego funduszu emerytalnegoAEGON Otwarty Fundusz Emerytalny

Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnegoul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa

Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorcówKRS 0000028767

Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego34,45

Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego przypadającego przed 36 miesiącami29,36

Stopa zwrotu17,337%

kom mra