Aegon OFE informuje

20-02-2013 15:51
20.02. Warszawa (PAP) - AEGON OFE - komunikat

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny informuje, że w dniu wyceny 19 lutego 2013 roku został przekroczony limit inwestycyjny określony w Art. 142 ust 2 pkt. 5 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z dnia 28 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 139, poz. 934), tekst jednolity z dnia 9 lutego 2010 r. (Dz.U. Nr 34, poz. 189).

kom pif/