52 proc. Polaków uważa, że przyjęcie euro będzie czymś złym - TNS Polska

27-09-2013 12:21
27.09. Warszawa (PAP) - 52 proc. Polaków uważa, że przyjęcie wspólnej waluty europejskiej będzie czymś złym. Przeciwnego zdania jest 13 proc. ankietowanych, a nieco więcej niż jedna piąta (22 proc.) nie widzi w tym ani nic złego, ani nic dobrego - wynika z sondażu Zespołu Badań Społecznych OBOP w TNS Polska.

"Ponad połowa respondentów (52 proc.) uważa, że zamiana waluty ze złotówki na euro będzie, ogólnie rzecz biorąc, czymś złym. Pozytywny stosunek do wprowadzenia euro ma 13 proc. badanych. Nieco ponad jedna piąta osób (22 proc.) nie widzi w tym ani nic złego, ani nic dobrego. 13 proc. uczestników badania miało trudności z udzieleniem odpowiedzi" - napisano w komunikacie TNS.

TNS podaje, że w porównaniu z wynikami z czerwca bieżącego roku, zmiany są nieduże - o 3 punkty procentowe spadł odsetek osób negatywnie nastawionych do wspólnej waluty europejskiej, natomiast odsetek tych, którzy uważają, że euro będzie czymś dobrym, wzrósł o 2 punkty procentowe.

"Podobnie wygląda sytuacja odsetka ankietowanych, którzy przyjęcie euro określili jako ani nic dobrego ani nic złego - w porównaniu z wynikami z czerwca nastąpił 2-punktowy spadek (z 24 proc. do 22 proc.). Warto jednak zauważyć, że we wrześniu wzrósł nieco (o 3 punkty procentowe) udział osób niezdecydowanych w tej kwestii" - napisano.

WPŁYW WPROWADZENIA EURO NA SYTUACJĘ GOSPODARSTW DOMOWYCH

Według sondażu TNS zdecydowana większość Polaków uważa, że waluta euro wpłynie na sytuację ich gospodarstw domowych.

"62 proc., czyli ponad połowa z nas, jest przekonana, że wpływ ten będzie negatywny, tylko co ósmy badany (12 proc.) sądzi, że będzie on pozytywny. 14 proc. respondentów nie przewiduje żadnych zmian, a kolejne 12 proc. nie ma jednoznacznej opinii na ten temat" - napisano.

"W porównaniu z poprzednim pomiarem sytuacja nie zmieniła się znacząco. O 3 punkty procentowe spadł udział tych, którzy przewidują niekorzystny wpływ i o tyle samo wzrósł udział osób przekonanych o pozytywnym wpływie. O 2 punkty procentowe spadł odsetek osób, które twierdzą, że euro nie wpłynie na sytuację gospodarstw domowych, a także odsetek osób nie mających na ten temat sprecyzowanej opinii" - dodano.

WPŁYW WPROWADZENIA EURO NA POLSKĄ GOSPODARKĘ

Według TNS 51 proc. respondentów uważa, że przyjęcie euro wpłynie niekorzystnie na polską gospodarkę.

"Przeciwnego zdania jest 17 proc. badanych. 12 proc. osób twierdzi, że nie będzie miało to żadnego wpływu. Jedna piąta (20 proc.) uczestników badania miała natomiast trudności z udzieleniem odpowiedzi" - napisano.

Od czerwca opinie na temat potencjalnego wpływu nowej waluty na polską gospodarkę uległy pewnej zmianie.

"O 5 punktów procentowych spadł odsetek tych, którzy przewidują niekorzystne zmiany. O tyle samo wzrósł także udział osób udzielających odpowiedź +trudno powiedzieć+. W pozostałych kategoriach różnice między odsetkami okazały się nieistotne - nie przekroczyły 1 punktu procentowego" - napisano w komunikacie TNS.

DATA PRZYJĘCIA

Z sondażu wynika, że prawie połowa respondentów (49 proc.) jest za przyjęciem euro w Polsce.

"11 proc. sądzi, że powinno się to stać w ciągu 5 najbliższych lat, 18 proc., że za około 6 do 10 lat, a prawie tyle samo (20 proc.), że za więcej niż 10 lat. 40 proc. badanych uważa natomiast, że Polska nigdy nie powinna wejść do strefy euro. Prawie co dziesiąty z nas nie ma na ten temat zdania (11 proc.)" - napisano.

"W porównaniu z wynikami z czerwca, spadł odsetek przeciwników wprowadzenia euro (z 44 proc. do 40 proc.) oraz wzrósł udział zwolenników nowej waluty (z 45 proc. do 49 proc.). Szczególny wzrost nastąpił wśród odsetka osób opowiadających się za terminem +za około 6 do 10 lat+ (z 13 proc. do 18 proc.)" - dodano.

Badanie przeprowadzono w dniach 6-11 września 2013 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.(PAP)

jba/ osz/