Złoto i srebro

Dzięki kontraktom na złoto i srebro w najprostszy sposób możesz stać się uczestnikiem spotowego rynku surowców - za pośrednictwem Twojego domowego komputera. Platforma TMS Direct zapewnia obrót kontraktami spot na złoto i srebro 24 godziny na dobę. Handluj metalami szlachetnymi po aktualnych cenach rynkowych!

Dostępne instrumenty:

  • Gold/US Dollar
  • Gold/Euro
  • Gold/Japanese Yen
  • Gold/Australian Dollar
  • Silver/US Dollar
  • Silver/Euro
  • Silver/Japanese Yen
  • Silver/Australian Dollar

Kontrakty spot na metale szlachetne zapewniają Ci taką samą elastyczność jak walutowe transakcje spot – możesz zajmować zarówno długie jak i krótkie pozycje oraz składać zlecenia zarówno po cenach rynkowych, realizowanych z określonym limitem oraz składać zlecenia transakcji zabezpieczających Stop-Loss.

Wykorzystaj efekt dźwigni finansowej

Konto inwestycyjne w TMS Brokers nie wymaga angażowania dużej ilości kapitału. Możesz wykorzystać efekt dźwigni finansowej, która powoduje że zajmowane przez Ciebie pozycje mogą być do 50 razy większe od wpłaconego kapitału! Oznacza to że możesz zacząć obracać kontraktami na metale szlachetne dysponując równowartością zaledwie 2% ich rzeczywistej wartości! 


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.