Zasady efektywnego hedgingu

  1. Zabezpieczaj pozycję wynikową.
  2. Przyjmij wskaźnik pokrycia pozycji.
  3. Dywersyfikuj ryzyko.
  4. Priorytet – zabezpieczenie przed ryzykiem.
  5. Odrzuć skrajne postawy (brak działań i spekulacja).
  6. Monitoruj rynek, pozycją zarządzaj dynamicznie.

Przeczytaj więcej o hedgingu.


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.