Zasady efektywnego hedgingu

  1. Zabezpieczaj pozycję wynikową.
  2. Przyjmij wskaźnik pokrycia pozycji.
  3. Dywersyfikuj ryzyko.
  4. Priorytet – zabezpieczenie przed ryzykiem.
  5. Odrzuć skrajne postawy (brak działań i spekulacja).
  6. Monitoruj rynek, pozycją zarządzaj dynamicznie.

Przeczytaj więcej o hedgingu.