Warunki transakcyjne

Spready na indeksowe kontrakty CFD

Kontrakty na indeksy CFD są produktami rynku pozagiełdowego, gdzie cena ustalana jest przez TMS Brokers. Indeksy na CFD dążą do podstawowej wartości wskaźnika, lecz aktualne ceny Bid i Ask mogą nieznacznie różnić się od faktycznego jego kursu.

Poziomy spreadów dla transakcji na Indeksowych Kontraktach CFD:

Indeksy giełdowe

Spread w punktach indeksowych

S&P 500 Index

2 pkt

NASDAQ 100 Stock Index

2 pkt

Dow Jones Industrial Average

8 pkt

FTSE 100 Index

7 pkt

DAX®30 Performance Index

6 pkt

CAC 40 Index

7 pkt

Dow Jones Euro STOXX 50 Index

6 pkt

Swiss Market Index

8 pkt

ASX S&P 200 Index

8 pkt

Nikkei 225

40 pkt

OMX Stockholm 30 Index

2 pkt

DAX®30 is a registered trademark of Deutsche Börse AG.

Depozyt zabezpieczający na indeksowe kontrakty CFD

Depozyt zabezpieczający na Indeksowe Kontrakty CFD wynosi minimum 5% wszystkich środków posiadanych na rachunku.

Stopa procentowa CFD

Utrzymując transakcje na CFD po zamknięciu rynku akcji, płacimy stopy procentowe według następujących warunków:

  • kiedy kupujemy CFD, płacimy międzybankową stopę procentową w walucie w której dokonujemy transakcji (np. LIBOR +1,75%)
  • kiedy sprzedajemy krótka pozycję na CFD, uzyskujemy międzybankową stopę procentową w walucie w której dokonujemy transakcji (np. LIBID -1,75%)

W przypadku gdy pozycja na CFD zostanie otwarta i zamknięta tego samego dnia, te stopy procentowe nie mają zastosowania.

Przewalutowanie

Koszt przewalutowania transakcji podobnie jak korzyści i straty na operacjach są wkalkulowane w kursy zamknięcia o 17:00 (według czasu lokalnego w Nowym Yorku).

Krótka sprzedaż na CFD

W przypadku gdy krótka sprzedaż na CFD bezpośrednio na rynku (kiedy nie jesteśmy rynkiem producenta) podlegamy regulacjom na akcje danego kraju. Na przykład:

w przypadku amerykańskich CFD sprzedaż jest możliwa jedynie na kwotowaniu wzrostowym (tzw. zasada "up-tick")
dla australijskich CFD, mogą być limity ilościowe dla krótkiej sprzedaży z powodu ograniczonych wolumenu krótkiej sprzedaży na rynku bazowym

W przypadku gdy krótka sprzedaż na CFD, przymusowe zamknięcie pozycji jest możliwe jeśli wasz kontrakt przypomina się. Ryzyko jest szczególnie wysokie jeśli akcję stają się trudne do pożyczania dzięki przejęciom, dywidendom, emisjom prawnym (i innym działaniom połączenia i nabycia) lub wzrośnie kapitał sprzedawanych akcji.

Podział dywidend

Posiadaczom długich pozycji na CFD,w terminie płatności dywidendy dla odpowiadających im poszczególnych rodzajów akcji, będzie przysługiwała wypłata w proporcjonalnej wysokości. Posiadacze krótkich pozycji będą zobowiązani do zapłaty proporcjonalnej kwoty odpowiadającej danej akcji bazowej.

Kwota dywidendy będzie zaksięgowana na rachunku Klienta na dzień ustalenia prawa do dywidendy. O ile nie zostało to ustalone, dywidenda będzie zaksięgowana na dzień płatności dywidendy.

Dywidendy płacone na od CFD nie podlegają żadnym preferencyjnym stawkom podatkowym czasami związanymi z dywidendami wypłacanymi od akcji bazowych i z tego powodu mogą się różnić od dywidend wypłacanych od akcji bazowych.

Odsetki od pozycji indeksowych na CFD

Odsetki naliczane są jedynie od utrzymywanych długich pozycji.

Zlecenie wykonane częściowe

Złożone zlecenie może zostać wykonane częściowo, pozostała jego wielkość może zostać zrealizowana w okresie ważności zlecenia.

Zlecenie może być zrealizowane po różnych cenach, z których zostanie wyznaczona cena będąca średnią ważoną cen cząstowych.

Rynki skandynawskie

Zlecenia handlowe na Skandynawskich Rynkach (Dania, Szwecja, Norwegia) są dzielone na zlecenia realizowane na zasadzie koszów stałych, a reszta z nich wraca do księgi zleceń.


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.