Kurs konwersji Bid Ask Data
AUD 2,7242 2,7653 2018-11-13
CAD 2,8514 2,8945 2018-11-13
CHF 3,7471 3,8037 2018-11-13
CZK 0,1643 0,1667 2018-11-13
EUR 4,2607 4,3251 2018-11-13
GBP 4,8942 4,9682 2018-11-13
HKD 0,4819 0,4892 2018-11-13
HUF* 1,3196 1,3395 2018-11-13
IDR** 0,0000 0,0000 2018-11-13
JPY* 3,3159 3,3660 2018-11-13
MXN 0,1841 0,1869 2018-11-13
MYR 0,0000 0,0000 2018-11-13
NOK 0,4441 0,4508 2018-11-13
NZD 2,5525 2,5911 2018-11-13
SEK 0,4167 0,4230 2018-11-13
SGD 2,7362 2,7776 2018-11-13
USD 3,7736 3,8306 2018-11-13
ZAR 0,2611 0,2650 2018-11-13

* cena w złotych za 100 jednostek waluty obcej
** cena w złotych za 10.000 jednostek waluty obcej

Kursy Konwersji ustalane są każdego dnia roboczego około godz. 12.00 CET na podstawie rynkowych kwotowań poszczególnych instrumentów.

Zgodnie z postanowieniami "Regulaminu świadczenia usług pośrednictwa w obrocie instrumentami finansowymi oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.) - TMS Direct". Kursy Konwersji służą do rozliczeń wyniku finansowego na zawartych transakcjach w systemie transakcyjnym TMS Direct.

W przypadku przeliczenia wyniku finansowego w innej walucie obcej na PLN stosuje się odpowiednie rynkowe kwotowanie danego instrumentu.

W przypadku przeliczenia wyniku finansowego w walucie obcej na walutę inną niż PLN stosuje się odpowiednie przeliczenia zgodnie z praktyką rynkową wyznaczania kursów krzyżowych.

Tabela Kursów Konwersji dostępna jest w Punkcie Obsługi Klienta OANDA TMS Brokers S.A.


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.