Forex - Tabela kursów konwersji

Kurs konwersji Bid Ask Data
AUD 2,9724 3,0173 2015-01-21
CAD 2,9788 3,0238 2015-01-21
CHF 4,2772 4,3418 2015-01-21
CZK 0,1526 0,1549 2015-01-21
EUR 4,2681 4,3326 2015-01-21
GBP 5,5668 5,6509 2015-01-21
HKD 0,4743 0,4815 2015-01-21
HUF* 1,3539 1,3743 2015-01-21
IDR** 0,0000 0,0000 2015-01-21
JPY* 3,1161 3,1632 2015-01-21
MXN 0,2492 0,2529 2015-01-21
MYR 0,0000 0,0000 2015-01-21
NOK 0,4845 0,4918 2015-01-21
NZD 2,7757 2,8176 2015-01-21
SEK 0,4498 0,4566 2015-01-21
SGD 2,7522 2,7938 2015-01-21
USD 3,6761 3,7317 2015-01-21
ZAR 0,3193 0,3242 2015-01-21

* cena w złotych za 100 jednostek waluty obcej
** cena w złotych za 10.000 jednostek waluty obcej

Kursy Konwersji ustalane są każdego dnia roboczego około godz. 12.00 CET na podstawie rynkowych kwotowań poszczególnych instrumentów.

Zgodnie z postanowieniami "Regulaminu świadczenia usług pośrednictwa w obrocie instrumentami finansowymi oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. - TMS Direct". Kursy Konwersji służą do rozliczeń wyniku finansowego na zawartych transakcjach w systemie transakcyjnym TMS Direct.

W przypadku przeliczenia wyniku finansowego w innej walucie obcej na PLN stosuje się odpowiednie rynkowe kwotowanie danego instrumentu.

W przypadku przeliczenia wyniku finansowego w walucie obcej na walutę inną niż PLN stosuje się odpowiednie przeliczenia zgodnie z praktyką rynkową wyznaczania kursów krzyżowych.

Tabela Kursów Konwersji dostępna jest w Punkcie Obsługi Klienta Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A.Powiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.