X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

CAPTCHA
 
Graficzne pułapki CAPTCHA

Wskaźniki siły rynku (RSI)

RSI (Relative Strenght Index), czyli wskaźnik względnej siły również mierzony jest w skali od 0 do 100. Najpopularniejszymi okresami, dla których liczony jest ten wskaźnik są okresy 9, 14 oraz 21 dni. RSI mierzy siłę ruchów wzrostowych w relacji do ruchów spadkowych. Sygnałem jest wejście lub opuszczenie przez wartość wskaźnika poziomu wyprzedania lub wykupienia rynku. Przyjmuje się, że wartość poniżej 25 oznacza poziom wyprzedania rynku, a wartość RSI powyżej 75 oznacza poziom wykupienia rynku.