Stosowanie rachunkowości zabezpieczeń w świetle krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości