Kontrakty CFD

CFD (Contract For Difference) to instrumenty pochodne oparte na akcjach spółek publicznych lub światowych indeksach giełdowych. W stosunku do tradycyjnego obrotu akcjami na rynku kasowym mają wiele zalet, które czynią je idealnymi instrumentami wykorzystywanymi do zarabiania na krótkoterminowych ruchach cen.

Kontrakty CFD na indeksy giełdowe

TMS oferuje handel na kontraktach CFD na indeksy giełdowe. Za pośrednictwem swoich platform transakcyjnych umożliwiamy inwestowanie na największych parkietach giełdowych. Kontrakty CFD na akcje cechują niskie wymogi depozytowe (dzwignia finansowa na niektórych instrumentach aż 1:100) oraz stosunkowo niewielkie koszty transakcyjne oraz możliwość krótkiej sprzedaży.

Krótka sprzedaż

Wykorzystuj spadki na rynkach akcji dzięki mechanizmowi krótkiej sprzedaży! Transakcja krótkiej sprzedaży CFD zawierana jest w analogiczny sposób jak transakcja zakupu i może być zrealizowana po aktualnej cenie rynkowej bądź z wykorzystaniem zleceń oczekujących.

Ceny CFD

W zależności od modelu handlu,  na platformach oferowanych przez TMS Brokers kontrakty CFD na akcje mogą być zawierane po aktualnych cenach instrumentu bazowego z dodatkowo naliczanymi kosztami transakcyjnymi bądź po cenach, które uwzględniają koszty transakcyjne (rozszerzony spread). Koszty zawierania kontraktów CFD na indeksy giełdowe są bardzo często wbudowane w spread transakcyjny. Na niektórych rodzajach platform stosowana jest również kombinacja tych metod ( np. bardzo wąski spread i opłata prowizyjna).

Dźwignia finansowa

Dzięki dźwigni finansowej dostępnej dla kontraktów CFD możesz handlować dużo większymi wolumenami niż wynikające z posiadanych środków na rachunku i zarabiać nawet na niewielkich ruchach cen instrumentów bazowych. Maksymalny poziom dźwigni finansowej dla kontrakdtów CFD na indeksy dostępny w TMS Brokers to 1:100 a na kontraktach CFD na akcje to 1:50. Dla przykładu, posiadając na rachunku 10,000 USD możesz zawrzeć transakcje na niektórych indeksach giełdowych nawet o wartości nominalnej 1 000,000 USD!

Większe zyski z dywidend!

Inwestowanie w CFD z wykorzystaniem dźwigni finansowej umożliwia osiąganie przez inwestora powiększonych proporcjonalnie zysków, wynikających nie tylko ze zmian cen ale także z należnych dywidend – pod warunkiem posiadania długiej pozycji w kontrakcie na walor dla którego przypada dzień ustalenia praw do dywidendy.


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.