Warunki transakcyjne

Spread docelowy

Wyszczególnione w specyfikacji instrumentów spready docelowe to najlepsze spready jakie stosowane są w normalnych warunkach rynkowych. W warunkach spokojnego rynku, rozpiętość cen (spread) może być nawet węższa, ale w okresach zwiększonej zmienności, spready mogą być rozszerzone a funkcja automatycznego wykonania transakcji wyłączona. Dla niektórych grup klientów, spread może być do 2 pipsów szerszy. Obowiązujące wartości spreadów stosowane na danym instrumencie są zawsze dostępne na Twojej platformie TMS Direct. W celu uzyskania dodatkowych informacji na ten temat prosimy kontakt z Doradcą Klienta TMS Brokers.

Depozyt zabezpieczający

Dzięki dostępnemu na platformie mechanizmowi dźwigni finansowej, obracając instrumentami rynku Forex, mamy możliwość uzyskania efektu obracania znacznie większymi kwotami w porównaniu z kwotami rzeczywiście inwestowanymi:

  • Dla pierwszych 50.000 EUR depozytu stosuje się obniżony wymóg depozytowy
  • Normalne wymagania depozytowe mają zastosowanie dla wszystkich inwestycji, dla których depozyt wynosi ponad 50.000 EUR (lub równowartość w innych walutach)

Transakcje automatyczne

Transakcje na głównych parach walutowych mogą być wykonane automatycznie dla kwot transakcji mieszczących się w określonym dla danego instrumentu limicie. Tego typu transakcje są automatycznie akceptowane i potwierdzane. Dla transakcji powyżej limitu automatycznego zawarcia transakcji lub w warunkach dużej zmienności rynkowej, transakcje muszą zostać każdorazowo zatwierdzone przez dealera zanim zostaną potwierdzone. Proces ten trwa zwykle kilka sekund.

Uwaga:Limity dla transakcji automatycznych mogą zmieniać się w trakcie dnia, w zależności od aktualnych warunków rynkowych.

Opłaty związane z wielkością transakcji

Przy zawieraniu transakcji o wartości poniżej określonego dla danego instrumentu rynku Forex progu, pobierana jest opłata transakcyjna w wysokości 10 USD na pokrycie kosztów administracyjnych.

Uzupełnienie depozytu zabezpieczającego

Przez cały okres utrzymywania otwartej pozycji na rachunku wymagane jest utrzymywanie depozytu zabezpieczającego na poziomie określonym w specyfikacji instrumentów. Jeśli wartość środków na koncie spadnie poniżej wymaganego poziomu, zostaniesz poproszony o uzupełnienie depozytu do wymaganego poziomu lub o zamknięcie części otwartej pozycji. Zwykle zostaniesz powiadomiony o tym fakcie za pośrednictwem platformy transakcyjnej. Jeśli sytuacja nie zostanie rozwiązana w żaden z wymienionych sposobów, TMS Brokers zamknie otwarte pozycje w Twoim imieniu.

Godziny handlu na rynku Forex

Konto w TMS Brokers umożliwia dokonywanie transakcji od poniedziałku od godziny 05:00 Sydney czasu lokalnego do piątku do godziny 17:00 Nowy Jork czasu lokalnego.

Utrzymywanie otwartych pozycji (Swapowanie)

Otwarte pozycje walutowe spot podlegają automatycznemu swapowaniu na kolejny dzień roboczy, o ile do końca dnia pozycja nie zostanie zamknięta. Swapowanie polega na skorygowaniu ceny otwarcia pozycji. Korekta taka obejmuje punkty swapowe wynikające z różnicy stawek procentowych (stawki rynku międzybankowego +/- 0,5) dla danej pary walutowej oraz kosztu utrzymania niezrealizowanego wyniku. Od standardowych zasad swapowania mogą występować odstępstwa spowodowane np. dniami świątecznymi obowiązującymi na rynku którego dotyczy transakcja. Szczegółowe warunki swapowania oraz obowiązujące terminy rozliczenia znajdują się w zakładce "Warunki Transakcyjne" w systemie TMS Direct oraz na stronie: Punkty Swap


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.