Krytyczny poziom Fibonacciego

Fibonacci retracement levels are another extremely popular technical tool to measure retracements of a price move and to identify possible levels where the retracement will end and the trend reassert itself. Fibonacci retracement levels use a series of numbers identified by the mathematician Leonardo de Pisa in the 12th century as recurring frequently in nature.

Fibonacci retracement levels are 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% and 76.4%.  The most significant of these levels are 38.2% and 61.8%, with 76.4% of secondary significance. Many traders monitor these percentage levels as marking the possible end to a retracement of a larger price move. If a retracement holds at a Fibonacci level, many traders will enter trades in the direction of the original trend.

[Example of a price chart with Fibonacci retracement levels]


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.