Gdzie szukać szans przy wysokiej inflacji?

Część I: Przyczyny inflacji, sytuacja Japonii

 

  • Inflacja w XX wieku jak "kryzys III wieku" w Imperium Rzymskim

  • Dylemat polityków: bezrobocie czy inflacja

  • Japonia jako kraina kwitnącej wiśni i niskiej inflacji

 

 

Część II: Sytuacja w Polsce, rynek akcji i obligacji

 

  • Spadek dynamiki realnych wynagrodzeń i podaży pieniądza w Polsce do wartości ujemnych przez inflację najwyższą od 1998 roku. Co dalej?.

  • Jak podejść do tematu kupna polskich obligacji skarbowych?

  • Jak wysoko mogą zawędrować stopy procentowe w Polsce?

 

 

Część III: O rynku amerykańskim i szukaniu miejsca w obecnym cyklu koniunkturalnym

 

  • Gdzie jesteśmy w obecnym cyklu koniunkturalnym?

  • Jak zachowywały się poszczególne klasy aktyw w różnym otoczeniu gospodarczym?

  • Czy szczyt dynamiki inflacji w USA już za nami?