Trendy rynkowe

Prognozy inwestycyjne na rok 2024 Q2

W świecie pełnym napięć geopolitycznych inwestorzy i traderzy muszą bacznie obserwować te wydarzenia, ponieważ kształtują one trendy rynkowe. Od akcji i rynku Forex po kryptowaluty i towary, zrozumienie kluczowych czynników wpływających na każdy sektor ma kluczowe znaczenie dla budowania solidnych portfeli i podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych.

Czynniki ekonomiczne wpływające na rynek w 2024 r.

Zagłębiając się w prognozy inwestycyjne na rok 2024, kluczowe znaczenie ma ocena czynników ekonomicznych, które będą miały głęboki wpływ na rynek. W tym roku dynamika, taka jak wzrost PKB, stopy inflacji i poziomy bezrobocia, okazują się szczególnie istotne. Ponadto czynniki takie jak wzorce wydatków konsumenckich, polityka rządowa i globalne trendy handlowe również będą kształtować krajobraz inwestycyjny. Skrupulatnie analizując te czynniki ekonomiczne, inwestorzy mogą podejmować świadome decyzje i skutecznie poruszać się po rynku.

 

 

Chiny: Równoważenie wzrostu i stabilizacji

W Chinach oczekuje się powolnego ożywienia w porównaniu do 2023 roku, przy słabej produkcji i recesji na rynku nieruchomości. Spowolnienie na rynku mieszkaniowym i rynku pracy wpływa na decyzje dotyczące wydatków, chociaż gospodarstwa domowe mają nadwyżki oszczędności, które można wykorzystać na wydatki. Sektor usług również wykazuje słabe perspektywy. Rząd wspiera strategiczne branże, ale wyzwania związane z zadłużeniem samorządów lokalnych i słabym popytem zewnętrznym pozostają. Według prognoz Bloomberga wzrost gospodarczy Chin w 2024 roku ma wynieść około 4,5%

 

 

Stany Zjednoczone: Nawigacja w roku niepewności i możliwości

Gospodarka Stanów Zjednoczonych radziła sobie bardzo dobrze do trzeciego kwartału 2023 roku. Jednak na początku nowego roku prawdopodobnie zobaczymy więcej danych wskazujących na ochłodzenie. Silniejsze spowolnienie, graniczące z recesją, spodziewane jest w USA w drugim i trzecim kwartale 2024 r., kiedy widoczny stanie się tłumiący efekt wcześniejszych szybkich podwyżek stóp procentowych. Według prognoz Rezerwy Federalnej, realny PKB ma wynieść 1,4% w całym przyszłym roku i 1,8% w 2025 roku.

Dwa amerykańskie cykle kalendarzowe mogą mieć interesujący wpływ na rynek w 2024 roku - 4-letni,,cykl prezydencki" (standardowy 4-letni cykl kadencji prezydenta USA między wyborami) i 10-letni,,wzorzec dekadowy" (cykl dekadowy).
 

 

Strefa euro: Odporność wśród globalnej dynamiki gospodarczej

Prognozy EBC sugerują, że realny PKB w całej strefie euro osiągnie w 2024 roku 0,8%., a dopiero od 2025 r. możemy spodziewać się wzrostu o około 1,5%. W porównaniu z szacunkami z września 2023, obecne prognozy zostały zrewidowane w dół. Gospodarka prawdopodobnie wyjdzie z recesji wiosną 2024 r., ale nie należy spodziewać się silnego odbicia. EBC najprawdopodobniej obniży stopy procentowe później niż Fed, głównie ze względu na ryzyko presji inflacyjnej w średnim okresie z powodu utrzymującej się wysokiej presji płacowej.

Ekonomiści EBC spodziewają się, że w 2024 r. inflacja wyniesie średnio poniżej 3%. Oczywiście istnieją czynniki ryzyka, które mogą zwiększyć dynamikę wzrostu cen. Należą do nich napięcia geopolityczne i ich wpływ na ceny ropy naftowej. Nie powinniśmy również zapominać o ciągłym wzroście płac, który zwiększy koszty dla przedsiębiorstw i w dużej mierze zostanie przeniesiony na konsumentów.
 

 

Japonia: Wykorzystanie Abenomiki i przygotowanie do zmian

Historyczny moment porzucenia przez Japonię ujemnych stóp procentowych nastąpił, gdy Bank Japonii podniósł koszt pieniądza po raz pierwszy od 2007 roku. Krótkoterminowa stopa procentowa wynosi obecnie od 0 do 0,1%, a cel dla długoterminowych obligacji rządowych został obniżony. Bank Japonii zaprzestał również kupowania ETF-ów i REIT-ów, a zakupy komercyjnych papierów wartościowych i obligacji korporacyjnych będą stopniowo ograniczane i całkowicie wstrzymane w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Jen zareagował negatywnie na tę decyzję i nadal nie jest jasne, co stanie się dalej. Kurs USD/JPY osiągnął historyczne maksima, zwiększając ryzyko ewentualnej interwencji walutowej ze strony banku centralnego lub Ministerstwa Finansów.
 

 

Trendy rynkowe 2024 dla poszczególnych instrumentów

Aby zapewnić dokładną ocenę krajobrazu inwestycyjnego w 2024 r., niezbędne jest przedstawienie kompleksowych analiz dla poszczególnych instrumentów. Analizując różne klasy aktywów, takie jak akcje, obligacje, nieruchomości i towary, inwestorzy mogą uzyskać wgląd w potencjalne możliwości i zagrożenia. Co więcej, badanie konkretnych sektorów i branż może pomóc w przewidywaniu pojawiających się trendów i dokonywaniu strategicznych wyborów inwestycyjnych. Rozważenie wielu instrumentów i towarzyszących im trendów pozwala inwestorom zbudować dobrze zdywersyfikowany portfel, który będzie zgodny z ich tolerancją ryzyka i celami finansowymi.
 

 

Waluty: Wahania kursów walutowych

Oczekuje się, że w 2024 r. rynki walutowe będą wykazywać zmienność ze względu na takie czynniki, jak napięcia geopolityczne, polityka fiskalna i globalne warunki gospodarcze. Rynek walutowy oferuje inwestorom wiele możliwości handlowych. Jednak nie wszystkie pary forex mają takie samo znaczenie. Niektóre z nich przyciągają większą uwagę ze względu na różne czynniki, które wpływają na ich zmienność i płynność. Wśród par walutowych, które inwestorzy uważnie obserwują, jest EUR/USD, która reprezentuje euro w stosunku do dolara amerykańskiego. Jako najczęściej handlowana para walutowa, reaguje na wiele wskaźników ekonomicznych, decyzji politycznych i wydarzeń geopolitycznych.

Inne pary warte obserwowania w 2024 roku to GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD, EUR/TRY czy EUR/PLN.
 

 

Towary: Ocena dynamiki podaży i popytu

Dynamika podaży i popytu będzie miała duży wpływ na rynki towarowe w 2024 roku. Ponieważ gospodarki wschodzące napędzają popyt, a czynniki geopolityczne wpływają na podaż, inwestorzy powinni uważnie monitorować trendy w zakresie kluczowych towarów, takich jak ropa naftowa, złoto i rolnictwo, aby podejmować świadome decyzje inwestycyjne.

 

 

Akcje: Identyfikacja możliwości wzrostu

Rynki akcji w 2024 r. będą kształtowane przez czynniki takie jak trendy sektorowe, postęp technologiczny i wydarzenia geopolityczne. Identyfikacja potencjalnych możliwości wzrostu wymaga dogłębnej analizy poszczególnych spółek, trendów rynkowych i globalnych wskaźników ekonomicznych.

 

 

Kryptowaluty: Ocena zmienności i zmian regulacyjnych

Rok 2023 był świadkiem,,odwilży" po kryptowalutowej zimie 2022 roku. Zaobserwowano wzrost wartości Bitcoina o prawie 160 procent. Wzrost ten, oczekiwany przez inwestorów, był z pewnością spowodowany uruchomieniem pierwszego spotowego ETF Bitcoin w styczniu 2024 roku. Dzięki temu, ta kluczowa kryptowaluta zyskała status pełnoprawnego aktywa inwestycyjnego. W kwietniu 2024 r. nastąpił również czwarty,,halving" Bitcoina. To, w połączeniu z perspektywą spadku rentowności obligacji, może być pozytywnym czynnikiem dla dalszej wyceny tej wirtualnej waluty.

 

 

Podsumowanie

Analiza trendów rynkowych na rok 2024 zapewnia kompleksową perspektywę dla różnych czynników ekonomicznych i poszczególnych instrumentów inwestycyjnych. Analizując krajobrazy gospodarcze Polski, Chin, Stanów Zjednoczonych, strefy euro czy Japonii, inwestorzy mogą zidentyfikować potencjalne możliwości wzrostu. Dodatkowo, analiza prognoz dla walut, towarów, akcji, obligacji i kryptowalut pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i podejmować świadome decyzje inwestycyjne. Właściwa ocena tych czynników umożliwi inwestorom poruszanie się po ryzyku i wykorzystanie możliwości, jakie stwarza krajobraz gospodarczy w 2024 roku.

 

Półroczna analiza sytuacji na rynku inwestycyjnym od analityków OANDA TMS Brokers: Łukasza Zembika i Wojciecha Białka

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.