Trendy rynkowe

Prognoza rynku walutowego na Q2 2024 rok

W miarę jak spoglądamy w przyszłość, coraz ważniejsze staje się analizowanie i prognozowanie trendów i ruchów na rynku walutowym. Niniejszy artykuł ma na celu dostarczenie dogłębnej analizy i eksperckich spostrzeżeń na temat prognozy rynku walutowego na rok 2024. Dzięki zrozumieniu potencjalnych czynników i kluczowych wskaźników, inwestorzy i uczestnicy rynku będą lepiej przygotowani do podejmowania świadomych decyzji i strategicznych posunięć.

Czytaj także:
 

 

Globalne perspektywy gospodarcze

Przed zagłębieniem się w konkretne prognozy walutowe konieczne jest przeanalizowanie szerszych globalnych perspektyw gospodarczych. Kondycja i wyniki głównych gospodarek odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu rynków walutowych. Czynniki takie jak stopy wzrostu PKB, stopy procentowe, polityka banków centralnych i wydarzenia geopolityczne niewątpliwie wpłyną na wyceny walut w 2024 r.
 

Dolar amerykański (USD)

Dolar amerykański znalazł się pod wpływem znacznej poprawy sytuacji inflacyjnej w kraju, co doprowadziło do oczekiwań wcześniejszych niż przewidywano obniżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. W grudniu 2023 r. Fed, pod przewodnictwem Jerome'a Powella, zasugerował bardziej gołębie stanowisko, uznając szybki spadek inflacji i sugerując, że dalsze podwyżki stóp są mało prawdopodobne. Zmiana ta oznacza zwrot w polityce pieniężnej, a Fed przewiduje obecnie trzy obniżki stóp procentowych w 2024 r., w porównaniu z dwoma wcześniej przewidywanymi. Nacisk został zrównoważony między inflacją a pełnym zatrudnieniem, wpływając na siłę dolara i jego kurs wymiany w stosunku do innych walut, zwłaszcza euro, gdzie gołębie podejście Fed przyczyniło się do względnej słabości dolara.
 

Euro (EUR)

Sytuacja inflacyjna w strefie euro również znacznie się poprawiła, co doprowadziło do spekulacji na temat potencjalnego cięcia stóp procentowych przez EBC w 2024 roku. Jednak prezes EBC, Lagarde, skutecznie obaliła te spekulacje, stwierdzając, że Rada Prezesów nawet nie podjęła dyskusji o cięciach. Prognozy EBC wskazują, że inflacja wyniesie średnio poniżej 3% w 2024 r. i będzie stopniowo spadać w kierunku celu 2% do 2025 r. To ostrożne stanowisko odzwierciedla ciągłe obawy o napięcia geopolityczne, rosnące płace i ich wpływ na inflację. Bardziej konserwatywne podejście EBC kontrastuje z gołębimi sygnałami Fed, wpływając na kurs EUR/USD, który od października 2022 r. pozostaje w kanale wzrostowym.
 

Czytaj także:
 

 

Frank szwajcarski (CHF)

Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) nieoczekiwanie obniżył stopy procentowe o 25 punktów bazowych, z 1,75% do 1,5%, stając się pierwszym bankiem centralnym G10, który to zrobił. Doprowadziło to do spadku kursu franka szwajcarskiego w stosunku do dolara i euro, a trend ten może się utrzymać. SNB zauważył, że inflacja spadła poniżej 2%, co skłoniło do obniżenia prognoz inflacji do 1,4% (poprzednio 1,9%) na 2024 rok i do 1,2% (poprzednio 1,6%) na rok 2025. Pomimo niepewności, prezes SNB, Thomas Jordan, wskazał, że lepsze perspektywy inflacji pozwoliły na to cięcie. Po decyzji kurs USD/CHF wzrósł do najwyższego poziomu od połowy lutego 2023 r., potencjalnie kontynuując wzrost i osłabiając franka w średnim okresie.
 

Jen japoński (JPY)

Bank Japonii (BoJ) wykonał historyczny ruch, kończąc z ujemnymi stopami procentowymi i podnosząc koszt pieniądza po raz pierwszy od 2007 r., ustalając krótkoterminową stopę procentową między 0 a 0,1%. BoJ zaprzestał również skupu długoterminowych obligacji rządowych, utrzymując zakupy na podobnym poziomie bez wyraźnego celu, a także planuje stopniowe wycofywanie zakupów ETF, REIT, papierów komercyjnych i obligacji korporacyjnych w ciągu następnego roku. Pomimo tych środków jen spadł, ponieważ rynek już wycenił podwyżkę stóp procentowych i nie ma oznak pełnego cyklu podwyżek stóp. Ostrożne podejście BoJ sygnalizuje stopniowe odchodzenie od ultra-ekspansywnej polityki. Przyszłe kroki zależą od trendów inflacyjnych, zwłaszcza jeśli pozostaną one na poziomie około 2%. Po decyzji kurs USD/JPY utrzymywał się w pobliżu historycznych maksimów powyżej 151,00, ryzykując potencjalną interwencję ze strony BoJ lub Ministerstwa Finansów.
 

Waluty rynków wschodzących

W 2024 r. waluty rynków wschodzących prawdopodobnie staną w obliczu różnych wyzwań i możliwości. Czynniki takie jak ceny surowców, stabilność polityczna i stopy wzrostu gospodarczego będą miały duży wpływ na te waluty. Inwestorzy powinni uważnie monitorować rynki wschodzące, takie jak Chiny, Indie, Brazylia i RPA, ponieważ ich waluty mogą podlegać znacznym wahaniom w stosunku do głównych odpowiedników.
 

Kryptowaluty

Co cztery lata Bitcoin przechodzi „halving”, aby zmniejszyć nagrody dla górników i kontrolować inflację. Ostatni halving Bitcoina miał miejsce w kwietniu 2024 r. W przeszłości cena Bitcoina rosła po każdym halvingu, choć za każdym razem zyski malały. Zatwierdzenie pierwszego Bitcoin ETF w styczniu 2024 r. może jeszcze bardziej zwiększyć popyt na tę kryptowalutę. Pomimo potencjalnych zysków, tym razem wzrost może być mniejszy, osiągając szczyt między majem a listopadem 2025 roku. Inne kryptowaluty, takie jak Ethereum i Litecoin, również doświadczają znaczących ruchów cen wokół halvingów Bitcoina, odzwierciedlając szersze trendy rynkowe. W październiku 2023 r. Bitcoin przekroczył kluczowe poziomy oporu, co sugeruje możliwy wzrost podobny do tego z 2021 r.
 

Podsumowanie

Oczekuje się, że rynek forex w 2024 r. ulegnie znaczącym zmianom ze względu na złagodzenie polityki pieniężnej przez banki centralne. Ceny obligacji gwałtownie spadły w ostatnich latach, prowadząc do wzrostu rentowności. Koniec podwyżek stóp procentowych prawdopodobnie spowoduje spadek rentowności obligacji skarbowych i wzrost ich cen. Rezerwa Federalna zakończyła cykl podwyżek stóp procentowych, co wskazuje na zmianę sytuacji na rynku.
 

Czytaj także:
 

 

Półroczna analiza sytuacji na rynku inwestycyjnym od analityków OANDA TMS Brokers: Łukasza Zembika i Wojciecha Białka

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.