Trendy rynkowe

Prognoza rynku surowców na Q2 2024 r.

W ostatnich miesiącach rynek towarowy znajdował się w centrum intensywnej aktywności, a aktywa takie jak złoto, ropa naftowa, kakao i inne surowce doświadczały znaczących ruchów cenowych. Wahania te wywołały dyskusje na temat trwałości tych wzrostów i implikacji dla inwestorów poruszających się w tym dynamicznym krajobrazie.

Czytaj także:
 

 

Złoto: Na fali

Złoto, często uważane za bezpieczną przystań, osiągnęło historyczny poziom około 2265 USD za uncję na początku drugiego kwartału roku. Wzrost ten był napędzany oczekiwaniami obniżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i zwiększonymi zakupami banków centralnych, zwłaszcza przez Chiny. Utrzymują się jednak obawy o możliwość korekty w miarę nasilania się działalności spekulacyjnej i zbliżania się do technicznych poziomów oporu.
 

Ropa naftowa: Napędzanie wzrostu

Rynek ropy naftowej również odnotował znaczny wzrost, a ceny ropy Brent przekroczyły 84 USD za baryłkę. Wzrost ten był spowodowany ograniczeniami podaży wynikającymi z cięć produkcji OPEC+ i napięć geopolitycznych w regionach takich jak Ukraina. Podczas gdy wyższe ceny ropy są wspierane przez czynniki fundamentalne, takie jak zakłócenia podaży i zapasy globalne poniżej średniej, nadal istnieje możliwość krótkoterminowych korekt.
 

Kakao: Słodki wzrost

W międzyczasie rynek kakao był świadkiem bezprecedensowego wzrostu cen, a kontrakty na kakao ICE wzrosły o około 325% w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Wzrost ten był napędzany wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatycznymi, przed którymi stoją główne kraje produkujące kakao, takie jak Ghana i Wybrzeże Kości Słoniowej. W perspektywie średnioterminowej spodziewane jest jednak potencjalne cofnięcie do kluczowych poziomów wsparcia z poprzednich szczytów.
 

Czytaj także:
 

 

Inne surowce: Dostosowanie do dynamiki rynku

Po szoku podażowym w 2022 r. spowodowanym wojną na Ukrainie, rynek surowców doświadczył okresu względnego spokoju w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Na nastroje wpłynęły jednak obawy o globalne ożywienie gospodarcze, zwłaszcza w Chinach, oraz agresywne zacieśnianie polityki fiskalnej przez główne banki centralne. Podczas gdy presja inflacyjna zmniejszyła się, niepewność utrzymuje się, zwłaszcza w pierwszej części roku. Niemniej jednak optymizm pozostaje na drugą połowę roku, szczególnie w przypadku energii i metali przemysłowych, ponieważ gospodarki takie jak USA i strefa euro wychodzą z recesji, a banki centralne dostosowują politykę pieniężną.
 

Zmienność na rynku

Gdy inwestorzy poruszają się po tym niestabilnym krajobrazie, najważniejsza jest ostrożność i planowanie strategiczne. Podczas gdy surowce mogą oferować możliwości wzrostu i dywersyfikacji, wiążą się one również z nieodłącznym ryzykiem. Monitorowanie czynników fundamentalnych, wskaźników technicznych i nastrojów rynkowych może zapewnić cenny wgląd w świadome podejmowanie decyzji.
 

Podsumowanie

Obecny stan rynku surowców stwarza zarówno możliwości, jak i wyzwania dla inwestorów. Będąc na bieżąco, utrzymując zdywersyfikowany portfel i rozważnie zarządzając ryzykiem, inwestorzy mogą skutecznie poruszać się po złożoności rynku towarowego
 

Czytaj także:
 

 

Półroczna analiza sytuacji na rynku inwestycyjnym od analityków OANDA TMS Brokers: Łukasza Zembika i Wojciecha Białka

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.