Trendy rynkowe

Globalne trendy rynkowe w drugim kwartale 2024 r.

Wkraczając w drugi kwartał 2024 r., specjaliści branżowi, inwestorzy i interesariusze muszą być na bieżąco z dominującymi globalnymi trendami rynkowymi. W miarę jak banki centralne na całym świecie poruszają się po zawiłościach polityki pieniężnej, rynek charakteryzuje się ostrożnym podejściem do zmian stóp procentowych, trwającymi walkami inflacyjnymi i zróżnicowanymi prognozami wzrostu gospodarczego. Oto spojrzenie na ostatnie wydarzenia z kluczowych instytucji finansowych na całym świecie.

 

Rezerwa Federalna: Ostrożne kroki w kierunku obniżek stóp procentowych

Rezerwa Federalna (Fed) jest coraz bliżej cięcia stóp procentowych, ale pozostaje czujna, aby upewnić się, że inflacja jest naprawdę pod kontrolą przed wykonaniem jakichkolwiek ruchów. Obniżka stóp procentowych w czerwcu jest możliwa, jeśli dane o inflacji wykażą znaczący postęp. Zgodnie z najnowszymi prognozami „dot plot”, Fed przewiduje trzy obniżki stóp procentowych w tym roku. Perspektywy te są jednak uzależnione od osiągnięcia trwałego spadku inflacji w kierunku celu 2%.

Na ostatnim posiedzeniu Fed utrzymał kluczowe stopy procentowe w przedziale 5,25-5,50% i powtórzył swoje zobowiązanie do ich nieobniżania, dopóki nie będzie większej pewności, że inflacja będzie zmierzać w kierunku celu 2%. Fed kontynuuje również redukcję portfela papierów wartościowych (QT) w niezmniejszonym na razie tempie. Prognozy wzrostu gospodarczego na 2024 r. zostały skorygowane w górę do 2,1%, co odzwierciedla optymizm co do odporności gospodarki.

 

 

Europejski Bank Centralny: Czerwiec na horyzoncie

Europejski Bank Centralny (EBC) również sugeruje potencjalne obniżki stóp procentowych, przy czym czerwiec jest możliwym punktem wyjścia. Prezes EBC, Christine Lagarde, podkreśliła, że przyszłe decyzje będą zależały od danych, a bardziej kompleksowe informacje będą dostępne na posiedzeniu w czerwcu. Ostatnie prognozy EBC wskazują na spadek oczekiwań inflacyjnych, średnio o 2,6% w 2024 roku i 2,1% w 2025 roku. Oczekuje się, że wzrost gospodarczy w strefie euro pozostanie skromny, z 0,6% wzrostem prognozowanym na 2024 rok.

Strefa euro nadal zmaga się z presją inflacyjną, w szczególności wynikającą ze wzrostu płac i przenoszenia kosztów pracy na konsumentów. Sektor przemysłowy pozostaje słabym punktem, chociaż w sektorze usług panuje pewien optymizm.

 

 

Bank Japonii: Historyczne odejście od ujemnych stóp procentowych

W znaczącym ruchu Bank Japonii (BoJ) podniósł stopy procentowe po raz pierwszy od 2007 r., ustalając krótkoterminową stopę procentową w przedziale od 0 do 0,1%. BoJ zaprzestał również celowania w rentowności długoterminowych obligacji skarbowych i planuje stopniowe wycofywanie zakupów funduszy ETF i REIT. Pomimo tych działań, japoński jen zareagował negatywnie, wskazując na niepewność rynku co do długoterminowego kierunku polityki pieniężnej BoJ.

Ostrożne podejście BoJ sygnalizuje potencjalne odejście od ultra-ekspansywnej polityki pieniężnej, uwarunkowane konsekwentnym osiąganiem przez inflację celu 2%.

 

 

Szwajcarski Bank Narodowy: Pierwszy w zakresie obniżek stóp

Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) zaskoczył rynki, obniżając stopy procentowe o 25 punktów bazowych do 1,5%, stając się pierwszym bankiem centralnym wśród krajów G10, który zrobił to w tym cyklu. Decyzja ta została podjęta w obliczu lepszej niż oczekiwano kontroli inflacji, a prognozy wskazują, że inflacja pozostanie poniżej 2% w nadchodzących latach. Posunięcie SNB odzwierciedla reakcję na stłumioną aktywność gospodarczą oraz wyzwania na rynku kredytów hipotecznych i nieruchomości.

 

 

Ceny złota: Spekulacja i dynamika rynku

Ceny złota osiągnęły historycznie wysoki poziom około 2265 USD za uncję na początku II kwartału, napędzane oczekiwaniami na obniżki stóp procentowych przez Fed i znaczne zakupy przez chiński bank centralny. Wydaje się jednak, że wzrost ten jest napędzany głównie przez handel spekulacyjny, co zwiększa ryzyko korekty cen w przypadku zmiany warunków rynkowych.

 

 

Rynek ropy naftowej: Zmniejszająca się podaż i rosnące ceny

Ceny ropy Brent przebiły istotne poziomy oporu, kontynuując trend wzrostowy trwający od połowy grudnia 2023 roku. Wzrost cen jest wspierany przez cięcia podaży OPEC+ i napięcia geopolityczne, które powinny utrzymać wyższe ceny w nadchodzących miesiącach.

 

 

Rynek forex - na co warto zwrócić uwagę?

Kurs euro względem tureckiej liry (EUR/TRY) w marcu 2024 roku przekroczył poziom szczytu z grudnia 2021 roku, a następnie wzrósł o rozmiar opuszczonej górą konsolidacji. Umocnienie tureckiej liry może być wynikiem ostatnich decyzji banku centralnego Turcji, w tym marcowej podwyżki stóp procentowych z 45% do 50%.

Kurs euro względem polskiego złotego (EUR/PLN) wyłamał się w listopadzie 2023 roku w dół z formacji "głowy z ramionami", która kształtowała się od marca 2020 powyżej poziomu około 4,4 PLN. W najbliższych tygodniach możliwy jest ruch powrotny do poziomu przełamanej linii wsparcia ("linii szyi" tej formacji).

 

 

Podsumowanie

W miarę jak banki centralne poruszają się w złożonym środowisku gospodarczym, ich ostrożne podejście do zmian stóp procentowych i zarządzania inflacją odzwierciedla równowagę między wspieraniem wzrostu a kontrolowaniem presji cenowej. Globalne perspektywy gospodarcze pozostają niepewne, a każdy region stoi przed unikalnymi wyzwaniami i możliwościami. Zarówno inwestorzy, jak i decydenci polityczni będą musieli zachować czujność i reagować na zmieniające się wskaźniki ekonomiczne i dynamikę rynku.

 

Półroczna analiza sytuacji na rynku inwestycyjnym od analityków OANDA TMS Brokers: Łukasza Zembika i Wojciecha Białka

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.