Trendy rynkowe

Globalne trendy inwestycyjne Q2 2024: Bliższe spojrzenie na perspektywy gospodarcze Chin

W następstwie powolnego ożywienia w 2023 r. gospodarka Chin nadal stoi przed wyzwaniami w nadchodzących miesiącach. W tym artykule przeanalizujemy obecny krajobraz gospodarczy w Chinach, koncentrując się na takich czynnikach, jak produkcja, rynek nieruchomości, konsumpcja, perspektywy zatrudnienia i wsparcie rządowe dla strategicznych branż. Ponadto zbadamy potencjalny wpływ tych czynników na wzrost gospodarczy Chin w 2024 r.

Czytaj także:
 

 

Wzrost PKB: Co przed nami?

Oczekuje się, że PKB Chin utrzyma stały wzrost w nadchodzących latach, choć w nieco wolniejszym tempie. Prognozy sugerują stopę wzrostu na poziomie około 5-6% w 2024 roku. Ten umiarkowany wzrost można przypisać różnym czynnikom, w tym zmianom demograficznym w kraju, trwającym sporom handlowym i niezbędnym reformom strukturalnym. Niemniej jednak wzrost PKB Chin pozostaje imponujący, co znacząco przyczynia się do ich pozycji jako drugiej co do wielkości gospodarki na świecie.
 

Wyzwania produkcyjne i rynek nieruchomości

Ostatnie dane PMI wskazują na utrzymującą się słabość w sektorze produkcyjnym, głównie z powodu niskiego popytu. Rynek nieruchomości pozostaje w recesji, co negatywnie wpływa na sektor budowlany.
 

Ożywienie konsumpcji i tempo gospodarcze

Oczekuje się, że ożywienie konsumpcji będzie głównym motorem napędowym chińskiej gospodarki w 2024 roku. Przewiduje się jednak, że tempo tego ożywienia pozostanie umiarkowane. Podczas pandemii gospodarstwa domowe zgromadziły nadwyżki oszczędności, które mogą służyć jako bufor dla przyszłych wydatków. Jednak stabilne perspektywy zatrudnienia i dochody są niezbędne do pełnej realizacji wzrostu konsumpcji, który obecnie jest nadal słaby.
 

Czytaj także:
 

 

Perspektywy dla sektora usług

Wskaźniki PMI dla sektora usług przedstawiają słabe perspektywy na najbliższą przyszłość. W listopadzie 2023 r. zarówno oficjalny indeks, jak i indeks usług Caixin wskazywały wartości poniżej poziomu granicznego. Wskazuje to na znaczny trend spadkowy i stanowi wyzwanie dla ożywienia w sektorze usług.
 

Obciążenia dla gospodarki

Zadłużenie samorządów lokalnych i niski poziom zaufania do sektora prywatnego po pandemii przyczyniają się do słabości chińskiej gospodarki. Restrykcyjne warunki finansowania i słaby popyt zewnętrzny dodatkowo pogarszają sytuację. Jednak inicjatywy rządu mające na celu wsparcie strategicznych branż dają promyk nadziei dla gospodarki.
 

Wsparcie rządowe i oczekiwania dotyczące wzrostu

Pekin wykazał swoje zaangażowanie we wspieranie strategicznych branż, takich jak pojazdy elektryczne, zielona energia, półprzewodniki i produkty farmaceutyczne. Ponadto dąży do rozwiązania kwestii zadłużenia samorządów lokalnych i reaguje na potrzeby finansowe firm deweloperskich. Osiągnięcie rządowego celu PKB na poziomie około 5% w 2024 r. może stanowić wyzwanie, ponieważ oczekuje się, że wzrost gospodarczy wyniesie około 4,5% w oparciu o oficjalne prognozy.
 

Podsumowanie

Perspektywy gospodarcze Chin na 2024 r. sugerują ostrożną ścieżkę ożywienia. Podczas gdy wyzwania w sektorach produkcji, nieruchomości i usług utrzymują się, ożywienie konsumpcji i wsparcie rządowe dla strategicznych branż dają nadzieję na wzrost gospodarczy. Jednak stabilność perspektyw zatrudnienia, poziom dochodów i rozwiązanie kwestii zadłużenia będą kluczowymi czynnikami, które określą tempo odbicia gospodarczego Chin w bieżącym roku. Dla inwestorów kluczowe znaczenie ma monitorowanie tych trendów i odpowiednie dostosowywanie strategii w celu poruszania się w zmieniającym się krajobrazie chińskiej gospodarki.
 

Czytaj także:
 

 

Półroczna analiza sytuacji na rynku inwestycyjnym od analityków OANDA TMS Brokers: Łukasza Zembika i Wojciecha Białka

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.