Zapisz się za darmo!

Metody analityczne
Wojciecha Białka 24.06.2021

Czy inflacja zagraża amerykańskiemu
rynkowi akcji?
Bartosz Sawicki
Bartosz Sawicki
Kierownik Departamentu Analiz
Konrad Białas
Konrad Białas
Główny Ekonomista
Łukasz Zembik
Łukasz Zembik
Ekspert ds. Rynku OTC
Adam Korecki
Adam Korecki
Makler Papierów Wartościowych
24.06.2021
18:00 - 19:00
Internetowe
Najbliższy webinar poprowadzi:

Wojciech Białek

 

 

 

Analizuje rynki finansowe już od 1995 roku, gdy rozpoczął pracę w biurach maklerskich DM Magnus i RDM Polonia w Krakowie. W latach 1999-2008 pracował jako zarządzający, a następnie główny analityk w SEB TFI. W latach 2009-2019 roku był głównym analitykiem CDM Pekao. Od 2008 roku autor poświęconego koniunkturze na rynkach finansowych i w gospodarce bloga K(NO)W FUTURE. Z wykształcenia Informatyk, absolwent Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

 

Czy inflacja zagraża amerykańskiemu rynkowi akcji?

Dowiedz się z webinaru:

  • roczna dynamika CPI w USA w kwietniu była najwyższa od 2008 roku - co to może oznaczać dla rynku akcji w średnioterminowej pespektywie?
  • wzrost rocznej dynamika CPI o 2 pkt. proc. w ciągu 11 miesięcy - ile czasu zostało do tąpnięcia?
  • cykl 10-tygodniowy na S&P 500 - do 8-iu razy sztuka?
  • sektor IT na świecie wyraźnie słabł - co to może oznaczać na przyszłość?
  • jak na zwyżkę cen węgla kamiennego reagują akcje notowanych w USA kopalni tego surowca?

Wybierz bloki szkoleniowe, na które chcesz się zapisać:

Kto jest administratorem Twoich danych?
Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, numer KRS 204776. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Zgoda *

Wybierz bloki szkoleniowe, na które chcesz się zapisać:

Niniejszy materiał ma na celu promocję usług świadczonych przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, Złota 59, 00-120 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526-27-59-131, kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej. Inwestowanie na rynku instrumentów pochodnych wiąże się z ryzykiem utraty kapitału, a straty mogą przewyższyć wpłacone środki pieniężne. Przed zawarciem transakcji upewnij się, że znasz zasady działania usługi oraz poziom ryzyka inwestycyjnego, jaki wiąże się z daną inwestycją.