Surowce / Towary

Na czym polega inwestowanie w ropę? Czarne złoto na rynku surowcowym

Ropa naftowa to strategiczny, energetyczny surowiec, który odgrywa olbrzymią rolę na świecie. Nazywana jest czarnym złotej ze względu na swoją wyjątkowość - po jej rafinacji można uzyskać nie tylko paliwa, ale i szereg innych półproduktów - m.in. leki. Szeroki wachlarz możliwości wykorzystania i różne rodzaje kontraktów sprawiają, że warto śledzić notowania i szukać okazji inwestycyjnych na rynku ropy.

Z tekstu dowiesz się:

 

  • jakie są rodzaje ropy naftowej,

  • jak inwestować w ropę,

  • od czego zależą notowania cen ropy,

  • ropa naftowa rodzaje kontraktów,

  • od czego zależy cena czarnego złota.

 

Czarne złoto - rodzaje ropy naftowej

 

Na rynku istnieje kilka rodzajów tego surowca. Do najpopularniejszych zalicza się cztery rodzaje ropy. Są to:

•          ropa Brent – jest wydobywana z obszaru Morza Północnego. Należy do gatunku „słodkiej” ze względu na niską zawartość siarki.

•          ropa WTI – pochodzi głównie ze Stanów Zjednoczonych z rejonów Apallachów i Luizjany. To również ropa „słodka” i lekka.

•          Ural (REBCO) – wydobycie ropy ma w tym przypadku miejsce w Zachodniej Syberii oraz w okolicach gór Uralu. Można ją zaliczyć do gatunku „kwaśnych”.

•          Benchmark OPEC Reference Basket – to koszyk składający się z wielu rodzajów ropy wydobywanych i sprzedawanych przez kraje kartelu OPEC.

 

Inwestowanie w ropę – szeroki wachlarz możliwości  

 

Handel surowcami takimi jak ropa odbywa się za pomocą standaryzowanych kontraktów terminowych na światowych giełdach. Rynek towarowy dzieli się na dwie grupy uczestników: pierwsza z nich to podmioty handlujące kontraktami w celu zabezpieczenia cen towarów (hedging). Druga grupa to spekulanci, którzy zarabiają na różnicy cen ropy naftowej.

Stosunkowo młodymi instrumentami są kontrakty na różnice kursowe (CFD). Inwestowanie w ropę w taki sposób jest obecnie dostępne w wielu instytucjach finansowych, także w TMS Brokers. Traderzy chętnie wybierają ten instrument z racji tego, że wymaga on mniejszego zaangażowania kapitału niż np. kontrakty futures. Poniżej krótka ropa naftowa charakterystyka:

Rodzaje kontraktów terminowych

  • Contract for difference (CFD)

CFD to instrument pochodny. Dokładnie oznacza kontrakt na różnice kursowe. Jest dostępny na rynku OTC (Over the Counter), czyli na rynku pozagiełdowym. Instrument ten jest lewarowany, co oznacza, że nie trzeba dysponować tak dużymi środkami pieniężnymi jak w przypadku inwestycji w kontrakty futures. W TMS Brokers dostępne są dwa rodzaje kontraktów CFD opartych o cenę ropy:

  • CFD oparty o cenę kontraktu terminowego futures na ropę Brent notowanego na giełdzie Intercontinental Exchange Futures Europe (ICE Futures Europe)
  • CFD oparty o futures na ropę WTI z giełdy NYMEX.

Wartość nominalna 1 kontraktu (1 lota) to w jednym, jak i w drugim przypadku aktualna cena baryłki pomnożona przez 1000 USD. Zaletą tego instrumentu jest to, że inwestowanie w ropę jest tu możliwe przy otwarciu pozycji mniejszej niż 1 lot. Są dostępne dziesiętne, jak i setne części kontraktu, co otwiera drogę inwestorom z mniejszym portfelem. Inwestycje na kontraktach CFD przebiegają podobnie jak na rynku forex. Ropa może być przez nas kupowana (pozycja długa) lub sprzedawana (pozycja krótka) – zatem możemy inwestować w trakcie trwania hossy oraz bessy.

  • Kontrakt Futures

Kontrakt Futures oparty o cenę ropy WTI Light Seet jest notowany na giełdzie NYMEX (New York Mercantile Exchange) CME. Instrument ten jest ściśle wystandaryzowany, ponieważ podlega obrotowi giełdowemu. Jeden kontrakt opiewa na wartość 1000 baryłek. Instrument na giełdzie ma ticker CL. Minimalna zmiana waloru wynosi 0.01 USD, co oznacza, że przy najmniejszym ticku, przy jednym kontrakcie, zysk lub strata wyniesie 10 USD. Aby otworzyć 1 kontrakt, wymagany depozyt wstępny wynosi ok. 4710 dolarów. Niestety, kontrakty futures nie są podzielne, dlatego też nie możemy kupić lub sprzedać mniej niż jednego kontraktu. Ten instrument jest dostępny na jednej z platform transakcyjnych w Domu Maklerskim TMS Brokers (platforma TMS Direct).

  • ETF-y oparte o cenę ropy

Instrument typu ETF (Exchange Traded Funds) jest funduszem inwestycyjnym, który ma na celu odzwierciedlenie zachowania określonego benchmarku. Takim benchmarkiem może być cena ropy naftowej. Fundusz dokonuje emisji jednostek ETF (tytułów uczestnictwa, które są papierami wartościowymi) na bazie zakupionych do portfela instrumentów finansowych. Tytuły uczestnictwa są notowane na giełdzie. Zaletą tego typu instrumentów są bardzo niskie opłaty, gdyż te instrumenty są zarządzane pasywnie.

 

Czarne złoto cena - od czego zależy

 

 

Wahania kursu amerykańskiej waluty w sposób bezpośredni mają wpływ na wycenę czarnego złota, a tym samym na inwestowanie w ropę. Dzieje się tak dlatego, że waluta USA jest jednostką rozliczeniową w globalnym obrocie czarnym złotem.  Aprecjacja dolara będzie powodować spadek notowań cen ropy, a osłabienie USD przełoży się na dominację byków na rynku tego surowca energetycznego.

Jak każdy rynek surowcowy, również rynek ropy naftowej jest uzależniony od relacji popytowo-podażowej. To właśnie podaż (czyli wydobycie) ropy oraz popyt (konsumpcja) mocno determinują ceny ropy na giełdzie. Globalny wzrost gospodarczy będzie kreował zapotrzebowanie na czarne złoto. Natomiast recesja zadziała odwrotnie.

To, czy ropa zdrożeje w krótkim terminie, będzie zależeć m.in. od decyzji kartelu OPEC, nastrojów inwestorów, wydarzeń geopolitycznych czy danych na temat zapasów ropy (publikowanych przez DoE lub API).

Cena baryłki ropy jest istotną sprawą dla wszystkich krajów, które wykorzystują ten surowiec w swoim przemyśle. Droższa ropa to wyższy koszt produkcji dóbr oraz usług, co z kolei przekłada się na spadek marży zysku oraz spadek efektywnego popytu.

 

Ropa naftowa charakterystyka

 

Do czego wykorzystywana jest ropa naftowa? Choć kojarzy się nam najczęściej z ropa on na stacjach paliw, to ma szeroki wachlarz zastosowań. Jest podstawowym surowcem przemysłu petrochemicznego stosowanym do otrzymywania m.in. benzyny, nafty, olejów, parafiny, smarów, asfaltów, mazutów, wazelin i wielu materiałów syntetycznych. Ropę wykorzystuje się również do produkcji leków, tworzyw sztucznych, opon, komputerów, czy konserwantów do odzieży. A więc produkty w domu z ropy naftowej to norma, gdyż przemysł petrochemiczny to nie jedyne zastosowanie półproduktów pochodzących z przetwórstwa ropy naftowej. 

 

Jeśli interesują Cię inwestycje w CFD na surowce, sprawdź nasz bezpłatny e-book i poznaj tajniki rynku ropy naftowej!

W nawiązaniu do tego tematu zapoznaj się także z:


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.