Surowce / Towary

Inwestowanie w towary – dlaczego warto?

Inwestowanie w towary jest idealnym sposobem na zdywersyfikowanie portfela inwestycyjnego. Jednocześnie rynki towarowe charakteryzują się dużą zmiennością, dając wiele okazji do zysków. Zobacz dlaczego warto inwestować w towary.

Z tekstu dowiesz się:

 

  • jak dawniej wyglądały rynki towarowe,

  • co wpływa na cenę towarów,

  • co łączy inwestowanie w towary i waluty.

 

Jak inwestować w towary?

 

Czy myślałeś kiedykolwiek, że będziesz mógł zarabiać na towarach, które widzisz na sklepowych półkach. Teraz to możliwe. Rynek towarowy, a dokładnie instrumenty finansowe oparte o te walory, dają możliwość zarabiania na wzrostach oraz spadkach cen konkretnego towaru. Kakao, cukier czy sok pomarańczowy to tylko niektóre walory w które można inwestować.

Rynek towarowy, porównując go z innymi, może pochwalić się najdłuższą historią. Zanim zaczęto handlować walutami, dużo wcześniej odbywały się już transakcje towarowe.

 

Historia inwestowania w towary

 

Pierwsze transakcje które można zaliczyć do towarowych miały miejsce w starożytności. Same giełdy towarowe swój początek datują na XVI wiek. Do pierwszych giełd tego rodzaju należy zaliczyć te w Antwerpii, Lyonie czy Amsterdamie.

Jednym z najważniejszych wydarzeń związanych z rynkami towarowymi jest z pewnością wybuch bańki spekulacyjnej na giełdzie w Amsterdamie w 1637 roku. Mowa tu o bańce tulipanowej i pierwszym krachu giełdowym. Ceny cebulek tych kwiatów poszybowały do absurdalnie wysokiego poziomu. Część inwestorów zbiło wtedy fortunę, większość z nich niestety straciła wszystko.

Rozwój rynku towarowego jest w głównej mierze zasługą Amerykanów. Pierwsza amerykańska giełda towarowa powstała w 1848 r. w Chicago, w wyniku gwałtownego zapotrzebowania na towary rolnicze. Nieco później miała miejsce pierwsza transakcja terminowa. Dotyczyła dostawy 3000 buszli kukurydzy. Transakcje terminowe były domeną głównie krajowych kupców, których celem było przekazanie oraz odbiór towaru – fizycznego surowca. Później zaczęto wykorzystywać ten rynek do zarabiania na różnicach kursowych, czyli do spekulacji. W ten sposób powstały inne sposoby inwestowania w towary - kontrakty futures a następnie kontrakty CFD.

 

 

Inwestowanie w towary w praktyce

 

Rynki towarowe to dziesiątki różnych aktywów, którymi handlują aktywni inwestorzy instytucjonalni oraz indywidualni. Handel odbywa się z reguły od poniedziałku do piątku. Na niektórych instrumentach, takich jak ropa, złoto czy pallad, można handlować niemal 24 godziny na dobę.

Na giełdzie towarowej handel odbywa się głównie poprzez kontrakt futures. Mogą to być instrumenty z tzw. fizyczną dostawą. W tych transakcjach będą uczestniczyć głównie przedsiębiorcy, którzy wykorzystują dany surowiec do produkcji. Gros kontraktów futures to jednak inwestowanie w towary jedynie za pośrednictwem instrumentów finansowych, których rozliczenie następuje za pomocą różnic cenowych pomiędzy kontraktem a ceną towaru na giełdzie.

Coraz większą popularnością cieszą się kontrakty na różnice cenowe (CFD), w których inwestowanie w towary jest prostsze oraz mniej wymagające kapitałowo (mniejsze depozyty zabezpieczające).

 

Inwestowanie w towary – co ma wpływ na ich cenę?

 

Wpływ popytu i podaży

Popyt na towary rokrocznie się zmienia. Należ pamiętać, że czynnik popyt-podaż należy rozpatrywać nie tylko na rynku krajowym, ale też na globalnym rynku towarowym, kapitałowym i walutowym.

Pogoda

Znaczący wpływ na większość towarów ma pogoda, a dokładnie wszelkie kataklizmy oraz anomalia pogodowe takie jak: susze, powodzie, huragany czy pożary. Z reguły takie wydarzenia powodują wzrost cen danego surowca, szczególnie w przypadku towarów rolnych

Restrykcje eksportowe

Efektem konfliktów między państwami nierzadko są blokady dostaw czy embargo na poszczególne produkty. W zależności od sytuacji gospodarczej, powoduje to spadek lub wzrost cen towarów.

Stan zapasów

Dysproporcje pomiędzy zapotrzebowaniem a produkcją towarów wyrównywane są zapasami. Im są one wyższe, tym stabilniejsza cena danego towaru.

 

Korelacja rynku towarowego i walutowego

 

Można zaobserwować silną zależność pomiędzy dwoma rynkami: towarowym oraz walutowym. Mowa tu głównie o dolarze amerykańskim, w którym wyceniane są surowce. Większość towarów posiada z tą walutą silną, ujemną korelację. Co to oznacza? Wzrost wartości amerykańskiej waluty powoduje spadek wyceny towaru.

Decydując się na inwestowanie w towary, warto również pamiętać o silnych powiązaniach pomiędzy towarami a walutami krajów eksportujących konkretny surowiec. Taka zależność występuje np. pomiędzy dolarem kanadyjskim (CAD) a ropą naftową czy dolarem nowozelandzkim a cenami mleka. Z reguły spadki na tych rynkach towarowych powodują deprecjację konkretnych walut.

Jeśli interesują Cię inwestycje w CFD na surowce, sprawdź nasz bezpłatny e-book i poznaj tajniki rynku ropy naftowej!

W nawiązaniu do tego tematu zapoznaj się także z:


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.