Wykorzystanie EA w Live Tradingu

  • Aby umożliwić Live Trading, na zakładce Ogólne pod pozycją Handel należy zaznaczyć opcję "Umożliw handel".

Modyfikacja transakcji i innych parametrów

  • Zakładka Wpisz parametry pozwala użytkownikowi na zmianę parametrów. Można np. zmodyfikować wolumen transakcji poprzez zmianę ilości Lotów.

  • Kliknij przycisk OK, aby zastosować EA do wybranego wykresu. W prawym górnym rogu okna wykresu pojawi się nazwa EA oraz emotikona oznaczająca możliwość handlu.

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.