Dostęp do TMS Connect

Login do usługi TMS Connect

  • Każde konto zakładane w TMS Connect otrzymuje dwa różne loginy. Pierwszy email zawiera login do raportowania i numer konta TMS Connect.
  • Drugi email zawiera login dający dostęp do platformy TMS Connect i używa się go wyłącznie w celach transakcyjnych.

Dlaczego pierwszy login (do raportowania) jest tak ważny?

  • Login służący do raportowania jest ważny, ponieważ raporty TMS Connect stanowią jedyny zapis transakcji dokonanych na danym koncie. Raporty służą zagwarantowaniu, że transakcje dokonane w oprogramowaniu TMS Connect są wykonywane w TMS Connect.