Dostęp do TMS Connect

Login do usługi TMS Connect

  • Każde konto zakładane w TMS Connect otrzymuje dwa różne loginy. Pierwszy email zawiera login do raportowania i numer konta TMS Connect.
  • Drugi email zawiera login dający dostęp do platformy TMS Connect i używa się go wyłącznie w celach transakcyjnych.

Dlaczego pierwszy login (do raportowania) jest tak ważny?

  • Login służący do raportowania jest ważny, ponieważ raporty TMS Connect stanowią jedyny zapis transakcji dokonanych na danym koncie. Raporty służą zagwarantowaniu, że transakcje dokonane w oprogramowaniu TMS Connect są wykonywane w TMS Connect.

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.