Dodawanie własnych wskaźników

  • Proces dodawania własnego wskaźnika jest podobny do dodawania strategii EA. Jedyna różnica polega na tym, że taki wskaźnik musi być zapisany w folderze indicators znajdującym się w folderze experts.
  • C:\Program Files (x86)\TMS Connect\experts\indicators
  • Po przeniesieniu pliku wskaźnika do właściwego folderu będzie on widoczny w interfejsie programu w oknie Nawigator, pod pozycją Wskaźniki własne.