Wyszukiwanie Proste

Wyszukiwanie Proste (Wybór symboli/instrumentów)

Funkcja Wyszukiwania Prostego znana jest także jako “Grupowanie”. W tym miejscu można wybrać między zaznaczeniem z góry określonej grupy (zazwyczaj symbole na określonej giełdzie lub symbole dla wybranego przedziału czasowego) lub zaznaczeniem pojedynczych symboli w celu utworzenia indywidualnego zestawu kryteriów.

Po wybraniu nowej grupy nazwa wyszukiwania zostaje automatycznie użyta jak domyślna nazwa dla tej grupy. Nazwa wyszukiwania może być zmieniona w dowolnym momencie.

Aby wyszukać konkretne symbole należy wybrać opcję “Symbol” i je dodać (podczas wpisywania nazwy działa funkcja autouzupełniania).

Następnie należy wybrać zakres czasowy dla każdego symbolu i kliknąć przycisk “Dodaj”, aby dodać go do listy.

Nazwa wyszukiwania automatycznie zmieni się na nazwę ostatniego symbolu za każdym razem, gdy jest on dodawany do listy.