Filtry Zaawansowane: Kluczowe Poziomy

Formacje wykresów, Formacje Fibonacciego i Kluczowe Poziomy są określane przez odpowiednie dla nich zestawy kryteriów. Każdy z nich jest opisany poniżej.

Zakres Cenowy

Ta funkcja jest przydatna głównie w skanowaniu rynków Equities i CFD. Użytkownik może określić minimalny i maksymalny zakres cen, np. żeby ograniczyć liczbę akcji centowych lub bardzo kosztownych akcji.

 

Minimalna Długość Formacji

Długość formacji określana jest przy pomocy liczby świec (słupków) na wykresie. Dla przykładu, formacja o długości 30 na wykresie o skali 1 słupek = 60 minut oznacza, że formacja powstawała 30 godzin.

Dłuższe formacje zwykle cechują się wyższą jakością, dlatego te krótsze można wyeliminować z wyników regulując przedział czasowy.

 

Wskaźniki Jakości

Wartość Kluczowych Poziomów jest opisywana przez jeden wskaźnik. Mierzona jest liczba punktów, w których wykres ceny styka się z poziomem wsparcia lub oporu i tym samym go potwierdza. Większa liczba punktów styczności stanowi większy dowód znaczenia danego poziomu wsparcia lub oporu i jeśli zostanie on przełamany, spodziewane jest silne momentum.

Domyślnie każdy Poziom Kluczowy posiada co najmniej trzy punkty styczne, ale w tym przypadku użytkownik może ustawić filtrowanie wg wyższej liczby punktów. Należy pamiętać, że wyższa ich liczba oznacza mniejszą liczbę wyników, zwykle jednak o wyższej jakości.

 

Rodzaje Formacji Poziomów Kluczowych

Istnieją tylko dwa rodzaje poziomów - wsparcie i opór. Linia wsparcia to poziom cen, na którym zatrzymywany jest spadek, natomiast opór oznacza górną granicę, do której trend rośnie do momentu ewentualnego istotnego przebicia.


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.